Търсене
Close this search box.

УХТ с отлични постижения в битката срещу плагиатството

Публикувано от

На какъв етап е въвеждането на софтуера срещу плагиатство, предоставен от МОН безплатно на българските университети и научни организации, бе дискутирано днес в Университета по хранителни технологии. Той бе домакин на второто събитие от поредица семинари, които министерството организира за популяризиране на системата за антиплагиатство. В него взеха участие висши училища от страната.

В своята презентация зам.-министър проф. Генка Петрова отбеляза, че въпреки трудностите при доказване на плагиатство и необходимостта от събирането на огромен брой доказателства, може да се попадне под ударите на нашето и на чуждото законодателство. Затова софтуерът разполага с база данни от над 35 млн. научни източници, с които всеки труд може да бъде проверен за съответствия.

За да се случи това обаче е необходимо да бъдат усвоени в максимална степен 237 010 акаунта, предоставени от платформата Strikeplagiarism.com на МОН за учебните заведения, посочи продуктовият мениджър Доника Гавова. Тя заяви, че до момента регистрираните акаунти са близо 33 000, или почти 14%. Според нея в много висши училища студентите дори не знаят за системата за установяване на съответствия, а целта е те да бъдат научени да създават оригинален текст по академични изисквания.

Сред университетите у нас, в УХТ още от 2017 г. са въведени „Правила за плагиатство, оригиналност и автентичност на дипломни и дисертационни работи“. От средата на 2022 г. е активиран административен профил в Strikeplagiarism.com, а от октомври с.г. са приети новите правила срещу плагиатството. Към момента в УХТ 83% от преподавателите са регистрирали акаунти, каза в презентацията си доц. Борислав Миленков, преподавател по Компютърни системи и технологии в УХТ. До 6 октомври 2023 г. са проверени 452 документа – 34 докторски дисертации и всички 299 дипломни работи на студенти. Доц. Миленков посочи и забелязаните до този момент проблеми в работата с платформата.

Зам.-министърът проф. Петрова изтъкна в хода на дискусията, че е важно да се изгради мислене и култура за оригиналност и борба с плагиатството, за да не се говори, че българите най-често преписват. Оттук нататък, след като висшите училища създадат правила, МОН ще инициира повече срещи със студентите и техните асоциации.

 

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.