Търсене
Close this search box.

УХТ увеличава възнагражденията на преподаватели и служители

Публикувано от

Основната заплата на всички преподаватели и служители в УХТ ще бъде увеличена с 15%, считано от 1 юли. Това стана ясно след обсъждане и подписване на Допълнително споразумение към Колективния трудов договор между ректора проф. Пламен Моллов, като работодател, и председателите на синдикалните организации в УХТ.

Увеличението за преподавателите се реализира на базата на допълнително отпуснати средства за възнаграждения на академичния състав в държавните университети, които бяха осигурени с активната роля на национално представените синдикати и най-вече на ВОН-КНСБ. Увеличението за служителите е изцяло със средства от бюджета на УХТ за издръжката на обучението.

За втора поредна година УХТ ще осигури и допълнителни възнаграждения за научноизследователската дейност на преподавателите. Благодарение на въведената през 2021 г. собствена финансова бонус-система, УХТ беше одобрен за бенефициент по Националната програма за стимулиране на публикационната активност. Вече са получени и предстои разпределянето на средствата за първия етап на програмата.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.