УХТ започна участието си в организираните от Министерството на образованието и науката он-лайн срещи с висшите и средните училища групирани по професионални направления.  Бяха дискутирани новите правила, реда и условията за прием във висшите учебни заведения през 2022 г. Семинарът се ръководеше от зам.-министъра на образованието Таня Михайлова.
Първата среща, на която университетът участва, бе в направления „Икономика“, „Туризъм“ и „Предприемачество“.

Възможностите за кандидатстване във УХТ бяха представени от доц. Атанаска Тенева, зам.-ректор по комуникационна, информационна и административна дейност и проф. Валентина Алексиева, декан на Стопански факултет.
„УХТ поддържа добро сътрудничество с професионалните гимназии и поощрява
кандидат-студентите от същите направления в средните училища“, заяви доц. Тенева.
Целта на обсъжданията е да изготвим идентични изисквания, с които средните
училища да бъдат запознати навреме, каза Михайлова.