УХТ УЧАСТВА В НОВ ПРОЕКТ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ