Университетът по хранителни технологии сключи меморандум за сътрудничество с компанията PANAXTECH, представлявана от изпълнителния директор г-н Джон Парк (Република Корея). Меморандумът предвижда   създаването на научноизследователски център в областта на индустрията за здравословен живот. В центъра ще бъдат привлечени университети, изследователски институти и компании от България и Република Корея.

По време на срещата г-н Парк сподели своята идея за разработване на иновативен продукт чрез комбиниране на български пробиотици и женшен отгледан в България.