Търсене
Close this search box.

Участието на УХТ в международната научна конференция „Изкуствен интелект и е-лидерство“

Публикувано от

На 27 октомври  в ТЕХПАРК АД – Пловдив се проведе Четвъртата международна научна конференция „Изкуствен интелект и Е-лидерство“ / “АRTIFICIAL INTELLIGENCE AND E-LEADERSHIP – 2022”, организирана от Института по информатика и иновативни технологии (ИИИТ) и посветена на паметта на  проф. д.т.н. инж. Чавдар Дамянов – инициатор на нейното създаване. Конференцията бе открита от изпълнителния директор на ТЕХПАРК Пловдив АД – Венелин Йорданов (докторант в УХТ). Той представи житейския и професионалния път на проф. Чавдар Дамянов, заместник-ректор на УХТ в мандат 1999 – 2003.

Пленарен доклад на тема “Knowledge-based System in Crop Pest Control – Ontology, Information Modeling and Analysis, Applications” изнесе проф. д-р Кольо Онков.

Активно участие взеха изследователи от редица български и индийски университети.  Атрактивно беше представянето на директорката на втората по големина телевизия в Унгария TV2 Вилма Павлова. От УХТ докладваха проф. д-р Валентина Алексиева, проф. д-р Снежинка Константинова, доц. д-р Петя Йорданова, доц. д-р  Ива Бичурова и гл. ас. д-р Катина Вълева от  катедрата по „Икономика, предприемачество и управление“, гл. ас. д-р инж. Стоянка Маджарова и ас. д-р инж. Даниел Христозов от катедра „Математика, физика и информационни технологии“, доц. д-р инж. Борислав Миленков от катедра „Компютърни системи и технологии“.

Представените доклади очертаха световните тенденции в бизнеса с акценти насочени към интелигентна индустрия, моделиране и изкуствен интелект, дигитални технологии за зелен икономически растеж, динамика на доходите и иновационна активност в българската икономика и провокираха интереса на участниците в конференцията. Актуалните теми предизвикаха ползотворна дискусия, която набеляза нови изследователски теми за обсъждане и разработване. Проф. д.ик.н. Асен Конарев, проф. д-р инж. Георги Вълчев и проф. д.м.н. Георги Тотков се включваха активно с провокативни въпроси, както и с добри идеи за по-нататъшна реализация. Форматът на научния форум доказа още веднъж важните и значими ползи от партньорството между бизнеса и науката.

 

 

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.