На 6 април Ректорът на Университета по хранителни технологии взе участие с презентация в онлайн заседание на експертната група „Спиртни напитки от грозде“ към Международната организация по лозата и виното (OIV).

Проф. Моллов беше поканен от Генералния директор на OIV г-н Пау Рока да представи на вниманието на водещи специалисти от 44 държави анализ на състоянието и тенденциите за развитие на сектора гроздови високоалкохолни напитки в България.

За удобство на колегите, които проявяват интерес към темата, прилагаме линк към презентацията.

Презентация