Европейският институт за иновации и технологии EIT, съвместно с Университета по хранителни технологии – Пловдив, организират за първи път в България Академия „Cross-KIC EIT“.

Академията ще се On-Line проведе On-Line на 8 и 9 декември 2021 г. и ще срещне представители на публичния сектор, експерти, работещи в областта на агрохранителния сектор, академични среди и европейски институции.

Направленията в академията обхващат теми, свързани с кръговата икономика, предотвратяване и намаляване на загубата и разхищението на храна. Участниците ще се запознаят с последните стратегии и важни проекти по темата. Те също така ще имат възможността да участват в  дискусионни панели и да се запознаят с всички заинтересовани страни по веригата.

Регионалната изпълнителна академия на EIT има за цел да повиши иновационния и предприемачески капацитет, като обедини ключови местни експерти и местната власт в цяла България.

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е независим орган на ЕС, който повишава способността на Европа да прави иновации. EIT подхранва предприемачески талант и подкрепя нови идеи, обединявайки „триъгълника на знанието“ от водещи компании, университети и изследователски центрове, за да формират динамични трансгранични партньорства, наречени Общности на знанието и иновациите.

За повече информация и регистрация посетете: www.eitrea-bulgaria.eu.