Учени от Испания, Франция, Румъния, Беларус, Полша и Северна Македония взеха участие в 68-мата научна конференция  „Хранителна наука, техника и технологии – 2021“ на Университета по хранителни технологии. За първи път в своята история тя се проведе изцяло в онлайн формат този уикенд, съобщи членът на организационния комитет проф. д.н. Георги Костов, функционален декан по образователни програми и мобилност.

Чуждестранните гости се включиха с доклади и постери, като в рамките на двете пленарни сесии и постерните презентации бяха представени резултатите от 48 научни разработки.

Основен акцент на форума бе участието на екипа на проф. д-р Рафаел Паган от Университета на Сарагоса в Испания. Той изнесе пленарен доклад на тема „Микробна инактивация чрез нови технологии и комбинирани процеси“. Рафаел Паган е автор на 120 научни публикации, индексирани в Scopus, в областта на микробната инактивация. Неговата научна продукция е широко известна, като е цитирана над 5000 пъти (според Scopus).

Научната конференция бе подкрепена от проект „Укрепване на изследователските постижения и иновационния капацитет на УХТ- Пловдив чрез устойчиво развитие на индивидуално изработени хранителни системи с програмируеми свойства“, финансиран от Министерство на образованието и науката в рамките на национална програма „Европейски научни мрежи“. Проектът има за цел да увеличи общия научен потенциал, капацитета за технологичен трансфер и знания на УХТ на национално ниво и европейско ниво чрез т. нар. twinning стратегия с три водещи европейски научноизследователски организации – Университета на Сарагоса, Испания; Университет „Клод Бернар“ Лион, Франция, и Lyon Ingénierie Projets. Той има три специфични задачи, чиято цел е да повишат общото научно и технологично ниво на УХТ и да увеличат регионалния потенциал на университета като научен и образователен лидер в България и Европа.

В рамките на пленарна сесия бе представен и проектът “EIT Food RIS Consumer Engagement Labs”, финансиран EIT Food, иновационната общност в областта на храните към Европейският институт за иновации и технологии EIT, орган на ЕС, в рамките на програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

„EIT Food Consumer Engagement Labs“ дава възможност за провеждане на сесии с предварително подбрани групи потребители, избрани на база на специфични критерии, които се използват за разработването на нови типове хранителни продукти.

Организационният комитет на научната конференция спази традицията и  връчи виртуално удостоверенията на преподаватели, преминали успешна хабилитация през последната  година. През този период академична длъжност „Професор“ са заели петима преподаватели – Валентина Алексиева, Десислав Балев, Недялко Катранджиев, Петър Панайотов и Снежинка Константинова. 7 преподаватели са заели академичната длъжност „Доцент“ – Весела Шопска, Георги Тосков, Десислава Влахова-Вангелова, Михаела Иванова, Росица Денкова-Костова, Силвия Топлева и Юлиан Тумбарски. В академичната длъжност „Главен Асистент“ са повишени трима преподаватели – Ангел Данев, Ангел Личев и Милена Димитрова-Дичева.