УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ     бул. „Марица“ 26, 4002 гр. Пловдив

Ректор: тел. +359 32 643 005;   Главен счетоводител: +359 32 603-865;   факс: +359 032 644 102

Годишен финансов отчет за 2020 година
 1. Баланс на Университет по хранителни технологии ;
 2. Отчет за приходи и разходи на Университет по хранителни технологии;
 3. Отчет за касово изпълнение на бюджета;
 4. Оповестяване;
 5. Обяснителна записка;
 6. Одитен доклад на сметна палата.
Годишен финансов отчет за 2019 година
 1. Баланс на Университет по хранителни технологии ;
 2. Отчет за приходи и разходи на Университет по хранителни технологии;
 3. Отчет за касово изпълнение на бюджета;
 4. Оповестяване;
 5. Обяснителна записка;
 6. Одитен доклад на сметна палата.
Годишен финансов отчет за 2018  година
 1. Баланс на Университет по хранителни технологии за 2018г.;
 2. Отчет за приходи и разходи на Университет по хранителни технологии;
 3. Отчет за касово изпълнение на бюджета;
 4. Оповестяване;
 5. Обяснителна записка;
 6. Одитен доклад на сметна палата.
Годишен финансов отчет за 2017  година
 1. Баланс на Университет по хранителни технологии за 2017г.;
 2. Отчет за приходи и разходи на Университет по хранителни технологии;
 3. Отчет за касово изпълнение на бюджета;
 4. Оповестяване;
 5. Обяснителна записка;
 6. Одитен доклад на сметна палата.
 7. Баланс на Университет по хранителни технологии за 2016г.;
 8. Отчет за касово изпълнение на бюджета (Б – 3 код  0);

3.1. Касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз (Б -3 код 96);

3.2. Касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз (Б -3 код 98);

3.3. Касов отчет за сметките за чужди средства (Б – 3 код 33);

4.1. Обяснителна записка по отчета за касово изпълнение за 2016 г.;

4.2. Обяснителна записка към ГФО за 2016 г.;

 1. Одитен доклади становище на Сметна палата.
 2. Баланс на Университет по хранителни технологии за 2015г.;
 3. Отчет за касово изпълнение на бюджета (Б – 3 код  0);

3.1. Касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз (Б -3 код 96);

3.2. Касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз (Б -3 код 98);

3.3. Касов отчет за сметките за чужди средства (Б – 3 код 33);

4.1. Обяснителна записка по отчета за касово изпълнение за 2015 г.;

4.2. Обяснителна записка към ГФО за 2015 г.;

 1. Одитен доклади становище на Сметна палата.
 2. Баланс на Университет по хранителни технологии за 2014г.;
 3. Отчет за касово изпълнение на бюджета (Б – 3 код  0);

3.1. Касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз (Б -3 код 96);

3.2. Касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз (Б -3 код 98);

 1. Касов отчет за сметките за чужди средства (Б – 3 код 33);

5.1. Обяснителна записка по отчета за касово изпълнение за 2014 г.;

5.2. Обяснителна записка към ГФО за 2014 г.;

 1. Одитен доклади становище на Сметна палата.

 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПО БЮДЖЕТА НА У Х Т – ПЛОВДИВ

ЗА 2013 ГОДИНА

 

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА на УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ПЛОВДИВ ЗА 2013 ГОДИНА Приложение №1

 

СУБСИДИЯ   2013 Г.  Приложение № 3

КОНСОЛИДИРАН БЮДЖЕТ НА УХТ ЗА 2013 ГОДИНА Приложение 1

ПЛАН – СМЕТКА за разпределение на присъщата на УХТ – Пловдив субсидия за научна или художествено-творческа дейност, издаване на учебници  и научни трудове за 2013г.

           СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ ЗА 2013 ГОДИНА Приложение 1а.

                                                                                     

 1. Баланс за 2010 г.   на УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – Пловдив;
 2. Обяснителна записка   към Годишният финансов отчет и баланс на УХТ – Пловдив за 2010 г.
 3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация Формуляр: Б-3 и ИБСФ-3;
 4. Обяснителна записка  по отчета за касово изпълнение на УХТ – Пловдив към 31. 12. 2010 г.
 5. Одитен  доклад    и    Становище  на Сметната палата.
 1. Баланс за 2011 г  на УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – Пловдив;
 2. Обяснителна записка   към Годишният финансов отчет и баланс на УХТ – Пловдив за 2011 г.
 3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация Формуляр: Б-3 и ИБСФ-3;
 4. Обяснителна записка  по отчета за касово изпълнение на УХТ – Пловдив към 31. 12. 2011 г.
 5. Одитен  доклад    и    Становище  на Сметната палата.
 1. Баланс за 2012 г.   на УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – Пловдив;
 2. Обяснителна записка   към Годишният финансов отчет и баланс на УХТ – Пловдив за 2012 г.
 3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация Формуляр: Б-3 и ИБСФ-3;
 4. Обяснителна записка  по отчета за касово изпълнение на УХТ – Пловдив към 31. 12. 2012 г.
 5. Одитен  доклад    и    Становище  на Сметната палата.

Баланс за 2013 г.   на УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – Пловдив;

Обяснителна записка   към Годишният финансов отчет и баланс на УХТ – Пловдив за 2013 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация Формуляр: Б-3 и ИБСФ-3;

Обяснителна записка  по отчета за касово изпълнение на УХТ – Пловдив към 31. 12. 2013г.

РешениеОдитен  доклад и Становище  на Сметната палата.