Търсене
Close this search box.

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 год.“

Публикувано от

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви за покана на Фонд Научни изследвания за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 год.“

Информация за конкурса е публикувана на сайта на ФНИ, МОН 

Срокове по конкурса:

  • Обявяване на конкурса – до 04.07.2022 г.
  • Краен срок за подаване на проектни предложения – до 09.09.2022 г.
  • Срок за оценка и класиране на проектите – до 30.11.2022 г.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.