Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в два нови конкурса