ХII Международна научна конференция за студенти и докторанти, 22-23 април 2021 г.,

„Техника и технология на на хранителните производства“