Членове на ректорското ръководство на Тракийския университет бяха сред официалните гости на тържествената церемония по връчване на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Университет по хранителни технологии – Пловдив на г-н Пау Рока – генерален директор на Международната организация по лозата и виното (OIV). Главният секретар на  ТрУ доц. д-р Ани Златева и зам. ректорът по научната и международната дейност проф. д-р Мирослав Карабалиев присъстваха на церемонията по покана на  проф. д-р Пламен Моллов ректор на УХТ-Пловдив и връчиха на г-н Рока поздравителни адреси от името на ректорското ръководство и академичната общност на Тракийския университет.

Г-н Рока разполага със задълбочените познания на относно състоянието и перспективите на лозаро-винарския сектор в Югоизточна Европа и въпросите свързани производството, потреблението, вноса и износа на грозде и на вино, изискванията на пазара, разходите за иновации и имидж на продукта и още много други важни за бранша теми.

Г-н Рока допринася за развитието на висшето образование в България и в частност за създаването на магистърската програма за обучение “Технология на виното и високоалкохолните напитки” в УХТ – Пловдив под егидата на OIV.  По този начин България става едва третата страна в света с университет, в който ще се подготвят кадри на най-високо ниво по тази програма, след Калифорнийския Дейвис (САЩ) и Университета в Монпелие (Франция). Новата специалност ще е със срок на обучение 2 години.

Специалността включва дисциплини от четири модула – лозарски, енологичен, законодателство, маркетинг, комуникации и качество и безопасност и опазване на околната среда. Те ще оформят познанията на студентите във всички аспекти на производството на вино.

Освен преподаватели от катедрата „Технология на виното и пивото“ в УХТ в Пловдив , се предвижда лекционните курсове да бъдат водени и от техни колеги от Германия, Франция, Италия и Испания, които имат експертиза в съответните области.

В продължение на съвместното сътрудничество между УХТ-Пловдив и OIV ще бъде създадено опитно лозаро-винарско стопанство, което ще се съсредоточи върху практически изследвания, създаване на информационен регистър и сертифициране на сортовете, които се се отглеждат традиционно в Югоизточна Европа и в страните в черноморския регион. По този начин се цели повишаване информираността и подобряване на маркетинговите подходи свързани с продажбата и разпространението на вината от региона.

Линк към статията: http://www.uni-sz.bg/blog/%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd/