Чуждестранни студенти от първи, втори и трети курс в УХТ (от Молдова, Украйна, Монголия, Сърбия и Македония), водени от доц. Петя Несторова, директор на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт, и Магдалена Бакърджиева, старши експерт Международно сътрудничество, посетиха Стария град и Епископската базилика на град Пловдив.

По време на разходката из Стария Пловдив студентите се докоснаха до хилядолетната история на града чрез емблематични места като Римския стадион, Античния театър, Небет тепе и останките от първото праисторическо селище, църкви и известни възрожденски къщи. С нарастващ интерес те разглеждаха праисторически, антични, средновековни и възрожденски паметници, които им показваха красотата и различните лица на нашия град и обогатяваха речника им с думи като базилика, мозайка, епископ, траки и др.

Последната спирка беше в комплекса Епископска базилика. Там екскурзоводът представи на групата всички части на базиликата на фона на беседа за 14-вековния живот на този храм, който в различните епохи е имал различен облик и предназначение.

Епископската базилика на Филипопол, античният предшественик на днешния Пловдив, е най-голямата раннохристиянска църква в страната. Според учените базиликата е сред първите, построени в Римската империя след легализирането на християнството през 313 г. Размерите, украсата и централното разположение на църквата в близост до форума на античния град свидетелстват за голямата и влиятелна християнска общност във Филипопол. Изключително ценни са мозайките, които са най-добре запазената част от сградата.

Базиликата е построена върху развалините на антична сграда, вероятно от I в. сл. Хр., която е била храм, издигнат в чест на обожествения римски император. След шест века функциониране, базиликата е била изоставена и през Х-ХII в. на нейно мястото се появява голям християнски некропол с гробищна църква, украсена с изящни стенописи.

Студентите бяха пленени от духа и атмосферата на различните епохи, в които град Пловдив е процъфтявал и очаровал със своето великолепие. Видимо впечатлени от факта, че живеят и учат в най-стария град в Европа, с въпросите и реакциите си те демонстрираха засилена мотивация за придобиване на по-задълбочени познания в областта на историята и културата на българите.