Нови специалности за технолози на английски и френски език в УХТ

Университетът по хранителни технологии /УХТ/ отново поставя на фокус обучението на чужди езици за следващата 2020/2021 учебна година, заяви зам.-ректорът по учебна дейност доц. Христо Спасов.

Той съобщи, че студенти ще бъдат приемани в нови специалности на английски и френски език. В нов облик се завръща „Технология на ферментационните продукти“ на френски език, в която университетът има 20-годишна традиция на обучение. Досега по нея се подготвяха магистри, а от тази година по специалността ще има прием за бакалаври, подчерта доц. Спасов.

Другата нова специалност е „Технология на храните и напитките“, в която ще се преподава на английски език. Продължава приемът в специалностите „Компютърни системи и технологии“, „Туризъм“ и „Индустриален мениджмънт“, където съществува възможност обучението да се провежда освен на български също и на английски език.

За да бъдат приети в чуждоезиковия департамент, кандидат-студентите трябва да отговарят на определени изисквания, посочиха от Учебен отдел. От тях се изисква да представят сертификат, че владеят съответния език на ниво В2 или са се обучавали определен минимум от часове на съответния език.

Студентите от тези специалности ще имат отличния шанс да осъществят студентска мобилност в периода на следването си. Работи се и вече има подписан договор с университет от Нидерландия, създаващ възможност за споделено обучение и получаване на двойни дипломи от завършилите.

По-подробна информация за възможностите за обучение в УХТ, за условията и реда за прием и за редовния изпит на 9 юли ще бъде предоставена на всички, които посетят шатрата на кандидат-студента на 27 юни 2020 г., в събота на Главната улица, до община Пловдив.

Новини

ПОЗДРАВ НА РЕКТОРА ПО СЛУЧАЙ СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. ОТ 11,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. от 10,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
Ученически конкурс МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 2023
декември 7, 2022От
Център срещу продоволствената криза. Идеята на проф. Пламен Моллов
декември 7, 2022От

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Related Posts

Translate »