ЛИКВИДАЦИОННА ONLINE ИЗПИТНА СЕСИЯ НА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ 2019/2020 г.

ИЗПИТЕН ГРАФИК ПО КАТЕДРИ

КАТЕДРА  „АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ И ФИЗИКОХИМИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „МИКРОБИОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ, ФУРАЖНИТЕ, ХЛЕБНИТЕ И СЛАДКАРСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ“Изтегли
КАТЕДРА  „КОНСЕРВИРАНЕ И ХЛАДИЛНА ТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОТО И РИБАТА“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА, ЗАХАРТА, РАСТИТЕЛНИТЕ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА“Изтегли
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАХАРТА, ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ И НИШЕСТЕНИТЕ ХИДРОЛИЗАТИ“Изтегли
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА РАСТИТЕЛНИТЕИ ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТА“Изтегли
КАТЕДРА  „БИОТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли
ЦЕНТЪР  „КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА И МАШИНОЗНАНИЕ“Изтегли
КАТЕДРА  „ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ“Изтегли
КАТЕДРА  „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“Изтегли
КАТЕДРА  „ПРОМИШЛЕНА ТОПЛОТЕХНИКА“Изтегли
КАТЕДРА  „МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХВП“Изтегли
КАТЕДРА  „АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И  УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА“Изтегли
КАТЕДРА  „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“Изтегли
КАТЕДРА  „ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“Изтегли
КАТЕДРА  „ХРАНЕНЕ И ТУРИЗЪМ“Изтегли
КАТЕДРА  „МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА“Изтегли
КАТЕДРА  „ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА“Изтегли
ЦЕНТЪР ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕИзтегли

Новини

ПОЗДРАВ НА РЕКТОРА ПО СЛУЧАЙ СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. ОТ 11,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. от 10,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
Ученически конкурс МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 2023
декември 7, 2022От
Център срещу продоволствената криза. Идеята на проф. Пламен Моллов
декември 7, 2022От

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Related Posts

Translate »