rector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
rector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005

Съобщение – програма Еразъм+

Уважаеми колеги,

Във връзка с разпространението на COVID-19 и невъзможността за осъществяване на заявените мобилности по програма Еразъм+ през учебната 2019/2020 г., Ръководството на УХТ-Пловдив e длъжно да Ви информира за следното:

  1. Към настоящия момент всички изходящи мобилности по програма Еразъм+ са ограничени със заповед на Ректора на УХТ до второ нареждане. Режимът на ограничение ще падне само при нормализиране на обстановката за пътуване в програмните страни по програма Еразъм+ и при липса на риск за здравето на студентите, докторантите и служителите на УХТ-Пловдив. За нормализиран ще се счита режим, при който страната не се намира в извънредна епидемична обстановка. Както е известно този режим се въвежда с решение на МС на Република България.
  2. Договор № 2019-1-BG01-KA103-061266 за мобилности в УХТ-Пловдив за учебната 2019/2020 г. е удължен със срок от една година до 30.09.2021 г. Всички заявени мобилности, за които има заповед на Ректора на УХТ за класиране на студенти и служители ще могат да бъдат осъществени след нормализиране на ситуацията и възможност за осъществяване на пътувания в програмните страни.
  3. За студентите и докторантите, които са класирани за участие в мобилности през учебната 2019/2020 г. и при възможност, предоставена от приемащата страна е възможно осъществяването на т.нар. blended mobility – комбинация от мобилност в електронна среда и присъствена мобилност при възможност. За този тип мобилности УХТ-Пловдив е подписал допълнително споразумение по споменатия в т.2 договор. Съвсем естествено осъществяването на този тип мобилност ще бъде възможност ако приемащата страна може да осигури виртуалната форма. За всеки конкретен случай ще бъде осигурена индивидуална консултация и комуникация с приемащата страна. Тъй като ситуацията в различните програмни страни е динамична в момента е трудно да ви предоставим списък на възможните blended mobility. Надяваме се до средата на месец септември да изчистим подробностите по отношение на възможностите на отделните приемащи институции да провеждат такива blended mobility.
  4. По отношение на преподавателите и служителите предстои уточнение с Центъра за развитие на човешките ресурси – управляващ орган по програма Еразъм+ дали е възможно провеждането на blended mobility и при какви условия се осъществяват този тип мобилности.
  5. През месец август бе подписан договор № 2020-1-BG01-KA103-078088 за мобилности през учебната 2020/2021 г. В тази връзка УХТ ще започне провеждането на процедурите по селекция на студенти, докторанти и служители на университета при започване на учебната година с оглед равнопоставеност на всички в периода на селекцията. Аналогично е отворена възможността за blended mobility.

 

Надяваме се съвсем скоро да имаме възможност да осъществяваме нормалната дейност по програма Еразъм+.

 

С уважение,

проф. д.н. Георги Костов

Функционален декан по образователни програми и мобилност

Институционален координатор по програма Еразъм+

Новини

Покана за ФС на Технически факултет
септември 18, 2020От
ГРАФИК – ВТОРА РЕДОВНА СЕСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ON-LINE ИЗПИТИ СЪС ЗАДОЧНИ СТУДЕНТИ, ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на уч. 2019/2020 г.,
септември 16, 2020От
Покана за ФС на Стопански факултет
септември 14, 2020От
Проект на Правилник за формиране на общата нормативна заетост на академичния състав
септември 11, 2020От
Стипендии в размер на 2 300 лв. годишно от Фондация „ЕВРИКА“
септември 11, 2020От