bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005

Център по качество и безопасност на храните – ГРАФИК За провеждане на on-line редовна сесия със задочни студенти, летен семестър на учебната 2019/2020 година

ГРАФИК

За провеждане на on-line редовна сесия със задочни студенти, летен семестър на учебната 2019/2020 година

Свали от тук

 

Дисциплина Предподавател Максимален брой студенти на изпит Дата на изпита

24.08.- 06.09.2020

e-mail Линк
Микробиологична безопасност на храните проф. д-р А. Ангелов 15 03.09.2020 г. от 13.00 ч. angelov@uft-bio.com

 

https://meet.jit.si/FoodBiotechnology
Одит на системи за управление на качеството и безопасността на храните чл. кор. проф. Ст. Драгоев 15 28.08.2020 г. от 11 ч. logos2000lt@gmail.com

 

https://meet.jit.si/DRAGOEV

 

Химична и физична безопасност на храните;

Технология на месните и рибните продукти

проф. Р. Власева, проф. К. Вълкова 15 02.09.2020 г. katiavjorgova@gmail.com

 

https://vc.uft.-plovdiv.bg/TPMRQYorgova

 

Органолептичен анализ доц. д-р Хр. Спасов 20 02.09.2020 г. от  9.00 ч. spassovh@abv.bg

 

https://meet.jit.si/BH_AKHP_Spasov_OA

 

Създаване на нов хранителен продукт;

Технологии за преработка на плодове и зеленчуци

доц. К. Михалев

 

15 26.08.2020 г. от 11.00 ч. kmihalev@yahoo.com

 

https://meet.jit.si/UFT-FruitJuice

 

Новини

Условия за предоставяне, ползване и връщане на таблети
септември 25, 2020От
ИНЖЕНЕРНИТЕ КАДРИ ЩЕ СА ОЩЕ ПО-ТЪРСЕНИ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
септември 25, 2020От
Проектът обединява усилията на научните среди и бизнеса, заяви проф. д-р Пламен Моллов, ректор на УХТ
Стикер „Национално меню“ ще привлича туристите към уникалността в българския вкус
септември 25, 2020От
ЗАПОВЕД ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УХТ
септември 3, 2020От
НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“
септември 3, 2020От