Център по качество и безопасност на храните – ГРАФИК За провеждане на on-line редовна сесия със задочни студенти, летен семестър на учебната 2019/2020 година

ГРАФИК

За провеждане на on-line редовна сесия със задочни студенти, летен семестър на учебната 2019/2020 година

Свали от тук

 

Дисциплина Предподавател Максимален брой студенти на изпит Дата на изпита

24.08.- 06.09.2020

e-mail Линк
Микробиологична безопасност на храните проф. д-р А. Ангелов 15 03.09.2020 г. от 13.00 ч. angelov@uft-bio.com

 

https://meet.jit.si/FoodBiotechnology
Одит на системи за управление на качеството и безопасността на храните чл. кор. проф. Ст. Драгоев 15 28.08.2020 г. от 11 ч. logos2000lt@gmail.com

 

https://meet.jit.si/DRAGOEV

 

Химична и физична безопасност на храните;

Технология на месните и рибните продукти

проф. Р. Власева, проф. К. Вълкова 15 02.09.2020 г. katiavjorgova@gmail.com

 

https://vc.uft.-plovdiv.bg/TPMRQYorgova

 

Органолептичен анализ доц. д-р Хр. Спасов 20 02.09.2020 г. от  9.00 ч. spassovh@abv.bg

 

https://meet.jit.si/BH_AKHP_Spasov_OA

 

Създаване на нов хранителен продукт;

Технологии за преработка на плодове и зеленчуци

доц. К. Михалев

 

15 26.08.2020 г. от 11.00 ч. kmihalev@yahoo.com

 

https://meet.jit.si/UFT-FruitJuice

 

Новини

ФОНДАЦИЯ „АКАД. ПРОФ. Д-Р СТЕФАН АНГЕЛОВ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МЛАД МИКРОБИОЛОГ
януари 24, 2022От
Покана за Академичен съвет
януари 21, 2022От
УХТ оглави международен проект „Безопасни храни за Европейския съюз“
януари 19, 2022От
Държавата поема висшето образование за 27 земеделски специалности
януари 14, 2022От
Задочници в УХТ: Несериозно е 3-ма да пречат на повече от 300 студенти
януари 12, 2022От

Related Posts

Translate »