Център по качество и безопасност на храните – ГРАФИК За провеждане на on-line редовна сесия със задочни студенти, летен семестър на учебната 2019/2020 година

ГРАФИК

За провеждане на on-line редовна сесия със задочни студенти, летен семестър на учебната 2019/2020 година

Свали от тук

 

ДисциплинаПредподавателМаксимален брой студенти на изпитДата на изпита

24.08.- 06.09.2020

e-mailЛинк
Микробиологична безопасност на хранитепроф. д-р А. Ангелов1503.09.2020 г. от 13.00 ч.angelov@uft-bio.com

 

https://meet.jit.si/FoodBiotechnology
Одит на системи за управление на качеството и безопасността на хранитечл. кор. проф. Ст. Драгоев1528.08.2020 г. от 11 ч.logos2000lt@gmail.com

 

https://meet.jit.si/DRAGOEV

 

Химична и физична безопасност на храните;

Технология на месните и рибните продукти

проф. Р. Власева, проф. К. Вълкова1502.09.2020 г.katiavjorgova@gmail.com

 

https://vc.uft.-plovdiv.bg/TPMRQYorgova

 

Органолептичен анализдоц. д-р Хр. Спасов2002.09.2020 г. от  9.00 ч.spassovh@abv.bg

 

https://meet.jit.si/BH_AKHP_Spasov_OA

 

Създаване на нов хранителен продукт;

Технологии за преработка на плодове и зеленчуци

доц. К. Михалев

 

1526.08.2020 г. от 11.00 ч.kmihalev@yahoo.com

 

https://meet.jit.si/UFT-FruitJuice

 

Related Posts

Translate »