Център по качество и безопасност на храните – ГРАФИК За провеждане на on-line редовна сесия със задочни студенти, летен семестър на учебната 2019/2020 година

ГРАФИК

За провеждане на on-line редовна сесия със задочни студенти, летен семестър на учебната 2019/2020 година

Свали от тук

 

Дисциплина Предподавател Максимален брой студенти на изпит Дата на изпита

24.08.- 06.09.2020

e-mail Линк
Микробиологична безопасност на храните проф. д-р А. Ангелов 15 03.09.2020 г. от 13.00 ч. angelov@uft-bio.com

 

https://meet.jit.si/FoodBiotechnology
Одит на системи за управление на качеството и безопасността на храните чл. кор. проф. Ст. Драгоев 15 28.08.2020 г. от 11 ч. logos2000lt@gmail.com

 

https://meet.jit.si/DRAGOEV

 

Химична и физична безопасност на храните;

Технология на месните и рибните продукти

проф. Р. Власева, проф. К. Вълкова 15 02.09.2020 г. katiavjorgova@gmail.com

 

https://vc.uft.-plovdiv.bg/TPMRQYorgova

 

Органолептичен анализ доц. д-р Хр. Спасов 20 02.09.2020 г. от  9.00 ч. spassovh@abv.bg

 

https://meet.jit.si/BH_AKHP_Spasov_OA

 

Създаване на нов хранителен продукт;

Технологии за преработка на плодове и зеленчуци

доц. К. Михалев

 

15 26.08.2020 г. от 11.00 ч. kmihalev@yahoo.com

 

https://meet.jit.si/UFT-FruitJuice

 

Новини

УХТ даде старт на национален проект за модернизация в науката
януари 27, 2021От
IX Международна научна конференция „ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ. СИГУРНОСТ 2021”, 07-10 юни 2021 г. , Боровец
януари 27, 2021От
Предложение от Технически университет – София за почивка в курорт Семково
януари 27, 2021От
ХII Международна научна конференция за студенти и докторанти, 22-23 април 2021 г., „Техника и технология на на хранителните производства“
януари 26, 2021От
Списание „Ютилитис“ и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организират зимна школа на тема „Енергетика и Климат“, 3 – 5 февруари 2021 г.
януари 26, 2021От

Related Posts