ONLINE ИЗПИТНА СЕСИЯ НА ЗАДОЧНИ СТУДЕНТИ – ИЗПИТЕН ГРАФИК по катедри

КАТЕДРА  „АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ И ФИЗИКОХИМИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „МИКРОБИОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ, ФУРАЖНИТЕ, ХЛЕБНИТЕ И СЛАДКАРСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ“Изтегли
КАТЕДРА  „КОНСЕРВИРАНЕ И ХЛАДИЛНА ТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОТО И РИБАТА“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА, ЗАХАРТА, РАСТИТЕЛНИТЕ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА“Изтегли
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАХАРТА, ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ И НИШЕСТЕНИТЕ ХИДРОЛИЗАТИ“Изтегли
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА РАСТИТЕЛНИТЕИ ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТА“Изтегли
КАТЕДРА  „БИОТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли
ЦЕНТЪР  „КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА И МАШИНОЗНАНИЕ“Изтегли
КАТЕДРА  „ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ“Изтегли
КАТЕДРА  „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“Изтегли
КАТЕДРА  „ПРОМИШЛЕНА ТОПЛОТЕХНИКА“Изтегли
КАТЕДРА  „МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХВП“Изтегли
КАТЕДРА  „АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И  УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА“Изтегли
КАТЕДРА  „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“Изтегли
КАТЕДРА  „ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“Изтегли
КАТЕДРА  „ХРАНЕНЕ И ТУРИЗЪМ“Изтегли
КАТЕДРА  „МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА“Изтегли
КАТЕДРА  „ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА“Изтегли
ЦЕНТЪР ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕИзтегли

[gdlr_widget_box background=“#192f59″ color=“#ffffff“ padding=“30px 45px“]

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

[gdlr_core_space height=“40px“]

Social Info

[gdlr_core_social_network facebook=“#url“ twitter=“#url“ linkedin=“#“ skype=“#“ instagram=“#“ google-plus=“#“ icon-color=“#3db166″]

[gdlr_core_space height=“40px“]

[gdlr_core_button button-text=“Student Resources“ button-link=“#“ button-link-target=“_self“ margin-right=“20px“ border-radius=“2px“ padding=“16px 27px 18px“ ]

[/gdlr_widget_box]

Translate »