септември 8, 2020

Ден

Уважаеми членове на ФС на Технически факултет, поканвате се да участвате в заседание на ФС на 14.09.2020 от 13,00 ч. в аудитория “Хоризонт”, бл. 2, при следния Дневен ред: Приемане на протокол № 5 Избор на главен асистент Утвърждаване на състав на научно жури за ОНС доктор Еднократна промяна в учебен план за ОКС магистър...
Прочети
Translate »