rector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
rector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
Срокове за кандидатстване

Покана за ФС на Технологичен факултет

ПОКАНА

на катедри и центрове при Технологичен факултет

Уважаеми колеги,

Ръководството на Технологичен факултет Ви кани най-учтиво да участвате в заседанието на ФС, което ще се проведе на 17.09.2020 г. (четвъртък) от 1000 часа в аудитория „Хоризонт“ на блок 2 при следния

 Дневен ред: 

  1. Приемане на протокол № 5/02.07.2020 г.

Докладва: Декан

  1. Приемане на частична промяна в учебни планове за специалности от ПН „Биотехнологии“.

Докладва: Декан

  1. Приемане на учебни програми.

Докладва: Зам. Декан по учебна дейност

  1. Хоноруване и натоварване.

Докладва: Зам. Декан по учебна дейност

  1. Атестиране на преподаватели.

Докладва: доц. д-р М. Кънева, Атестационна комисия

  1. Докторантски въпроси.

Докладва: Зам. Декан по научна дейност

  1. Разни.

Докладва: Декан

Материалите по дневния ред са на Ваше разположение в Деканата и ще Ви бъдат изпратени по електронната поща. Ако имате предложения за изменение и допълнение на дневния ред, моля да ги отразите на гърба на поканата или да ги изпратите на посочения в бланката e-mail.

Декан:

(доц. д-р Д. БАЛЕВ)

 

Новини

КАНИМ ВИ НА ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА „ПЛОВДИВ ЧЕТЕ“
септември 28, 2020От
Условия за предоставяне, ползване и връщане на таблети
септември 25, 2020От
ИНЖЕНЕРНИТЕ КАДРИ ЩЕ СА ОЩЕ ПО-ТЪРСЕНИ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
септември 25, 2020От
Проектът обединява усилията на научните среди и бизнеса, заяви проф. д-р Пламен Моллов, ректор на УХТ
Стикер „Национално меню“ ще привлича туристите към уникалността в българския вкус
септември 25, 2020От
ЗАПОВЕД ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УХТ
септември 3, 2020От