Проект на Правилник за формиране на общата нормативна заетост на академичния състав

Уважаеми колеги,

Работна група, назначена със Заповед № 564/31.07.2020 г. на Ректора на УХТ, разработи и предлага на Вашето внимание проект на Правилник за формиране на общата нормативна заетост на академичния състав.

Очакваме вашите писмени предложения за корекции и допълнения на Правилника и Приложение 1 към него до 16,00 часа на 17.09.2020 г (четвъртък). Писмените предложения следва да бъдат адресирани до Председателя на работната група доц. д-р Христо Спасов – зам.-ректор по учебна дейност и академичен състав. Същите трябва да имат входящ номер, поставен в сектор „Деловодство“.  Предложения, които са постъпили след определения срок и не са входирани, няма да бъдат разглеждани от работната група.

С уважение,

доц. д-р Христо Спасов – зам.-ректор по учебна дейност и академичен състав

 

Правилник за формиране на общата нормативна заетост на академичния състав.

Нормативи за планиране и отчитане на учебната и учебно-методическата дейност на преподавателите в УХТ.

Новини

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
януари 18, 2021От
До 29 януари 2021, Европейската комисия приема кандидатури за платено от тях 5-месечно обучение (стаж) на млади специалисти (с поне бакалавърска степен) в различни структури на Комисията
януари 15, 2021От
Покана за ФС на Технологичен факултет
януари 14, 2021От
Съобщение относно записването на летен семестър
януари 14, 2021От
Покана за ФС на Стопански факултет
януари 13, 2021От

Related Posts