rector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
rector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005

Покана за ФС на Стопански факултет

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

БЪЛГАРИЯ                                       Декан:     тел.:  +359 32 643 037

4000 Пловдив                                              мобилен: +359  885 696669

бул.”Марица” 26                                          e-mail: deaneconom@uft-plovdiv.bg

ПОКАНА

Уважаеми членове на Факултетния съвет,

            На 17.09.2020 г. (четвъртък) от 13:00 часа в аудитория „Хоризонт“, блок 2 и чрез конферентна връзка на адрес: https://meet.jit.si/ExtendedFacultyCouncil ще се проведе Факултетен съвет на Стопански факултет със следния дневен ред:

  1. Приемане на протоколи:
  • Протокол № 8/19.2020 г.
  1. Утвърждаване на промени в учебните планове и програми.
  2. Утвърждаване на индивидуалните отчети за учебната 2019/2020 г.
  3. Натоварване и хонороване на преподаватели.
  4. Докторантски въпроси.
  5. Разни.

Материалите са на разположение в Деканата.

 

Декан: /П/                                       

(доц. д-р В. Николова-Алексиева)

Новини

КАНИМ ВИ НА ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА „ПЛОВДИВ ЧЕТЕ“
септември 28, 2020От
Условия за предоставяне, ползване и връщане на таблети
септември 25, 2020От
ИНЖЕНЕРНИТЕ КАДРИ ЩЕ СА ОЩЕ ПО-ТЪРСЕНИ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
септември 25, 2020От
Проектът обединява усилията на научните среди и бизнеса, заяви проф. д-р Пламен Моллов, ректор на УХТ
Стикер „Национално меню“ ще привлича туристите към уникалността в българския вкус
септември 25, 2020От
ЗАПОВЕД ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УХТ
септември 3, 2020От