ИНЖЕНЕРНИТЕ КАДРИ ЩЕ СА ОЩЕ ПО-ТЪРСЕНИ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Студентите от още 8 специалности ще бъдат освободени от такси, става ясно от проект за промени в постановления на МС в областта на висшето образование. За Пловдив, защитените са две специалности в Университета по хранителни технологии, заместник-ректорът доц. Христо Спасов анализира необходимостта от повече инженерни кадри в хранителната индустрия.

„Там ще се влиза без такса и това са специалностите: „Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост“ и „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“. Целта е да се насърчи обучението в тези области и това да помогне за подготовката на кадри, необходими за пазара на труда.”, кометира зам.-ректорът доц. Христо Спасов.

Той коментира и предложението за минимална заплата за асистентите във висшите учебни заведения като добра мярка от страна на правителството. Съветът на ректорите предлага 1 300 лева да стане стартовото възнаграждение за нехабилитираните преподаватели в университетите у нас.

Доц. Христо Спасов каза, че тези две специалности са определени на база дългосрочно търсене. „Ние обучаваме и в още защитени специалности, от юни месец имаме яснота за тях:  бакалавърска степен „Топлотехника“ и две магистърски специалности в същото направление.

За компенсиране на разходите, свързани с освобождаването от такси, за първия семестър на академичната 2020/2021 година МОН ще предостави 370 145 лева за сметка на предвидените разходи в бюджета на университетите, които ще обучават по приоритетните сдпециалност. За 2021 г. средствата ще бъдат планирани по бюджетите на съответните висши училища.

„Новата учебна година в УХТ ще бъде официално открита от 5 октомври, когато всеки първокурсник ще получи таблет за своето обучение от ръководството.”, допълни доц. Спасов.

Новини

Конкурс за изследователски стипендии на OIV
юли 4, 2022От
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
юли 3, 2022От
УХТ- ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРО КЛАСИРАНЕ
юли 3, 2022От
Радослав ще получи двойна диплома – от УХТ и от Университета AERES
юли 3, 2022От
Една пълна шестица и три отлични оценки на приемните изпити в УХТ днес
юли 1, 2022От

Related Posts

Translate »