Day: 7 октомври 2020

Реч на Ректора на УХТ проф. д-р инж. Пламен Моллов при откриване на академичната учебна година

Уважаема г-жо Заместник министър-председател и министър на туризма, Г-н заместник-министър,  Господин кмете, госпожо областен управител,  Уважаеми дами и господа:  ръководители на централната, общинската и областната

Read More »

Доц. Стефчо Кемилев получи благодарност за безупречното ръководене на церeмонията по откриване на учебната година в УХТ

От името на академичната общност на Университета по хранителни технологии и лично от мое име изразявам своята признателност и искрена благодарност на доц. Стефчо Кемилев,

Read More »

Ректорът на УХТ благодари на служителите в университета за приноса им към успешното провеждане на откриването на учебната година

От името на академичната общност на Университета по хранителни технологии и лично от мое име благодаря на всички служители от сектор „Експлоатация и ремонт“ и

Read More »