bgrector_uft@uft-plovdiv.bg
bgrector_uft@uft-plovdiv.bg

Покана за ФС на Технологичен факултет

ПОКАНА

на катедри и центрове при Технологичен факултет

Уважаеми колеги,

Ръководството на Технологичен факултет Ви кани най-учтиво да участвате в заседанието на ФС, което ще се проведе на 22.10.2020 г. (четвъртък) от 1000 часа в аудитория „Хоризонт“ на блок 2 при следния

 

Дневен ред: 

  1. Приемане на протокол № 6/17.09.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Докладва: Декан
  1. Приемане на предложение за разкриване на нови специалности в Технологичен факултет.

                                                                                                                                                                  Докладва: Декан

  1. Приемане на частична промяна в учебни планове.

                                                                                                                                                                  Докладва: Декан

  1. Приемане на индивидуалните отчети за ОНЗ на преподавателите за учебната 2019/2020 г.

                                                                                                                                                                   Докладва: Декан

  1. Приемане на индивидуалните планове за ОНЗ на преподавателите за учебна 2020/2021 г.

                                                                                                                                                                   Докладва: Декан

  1. Приемане на предложение за обявяване на конкурси за академични длъжности.

                                                                                                                                                                    Докладва: Декан

  1. Приемане на учебни програми.

                                                                                                                        Докладва: Зам. Декан по учебна дейност

  1. Хоноруване и натоварване.

                                                                                                                        Докладва: Зам. Декан по учебна дейност

  1. Докторантски въпроси.

                                                                                                                        Докладва: Зам. Декан по научна дейност

  1. Разни.

                                                                                                                                                                     Докладва: Декан

Материалите по дневния ред са на Ваше разположение в Деканата и ще Ви бъдат изпратени по електронната поща. Ако имате предложения за изменение и допълнение на дневния ред, моля да ги отразите на гърба на поканата или да ги изпратите на посочения в бланката e-mail.

                                                                                                                                                                                     Декан:

                                                                                                                                                                                                  (доц. д-р Д. БАЛЕВ)

 

Новини

Заповед относно противоепидемичните мерки в СО „Марица“
октомври 28, 2020От
Заповед за преминаване на обучение в електронна среда, считано от 29.10.2020г.
октомври 28, 2020От
Заповед на ректора относно 2-ри ноември 2020г.
октомври 28, 2020От
Стипендия по програмата „Исландия, като втори език“
октомври 26, 2020От
Научната конференция и фермерският фестивал в УХТ Пловдив събраха учени, студенти и производители
октомври 23, 2020От

Related Posts