ноември 20, 2020

Ден

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРЕДВИД СЪЗДАЛАТА СЕ УСЛОЖНЕНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА,  ПРОМОЦИЯТА НА „ВИПУСК – 2020“  НЯМА ДА СЕ СЪСТОИ ПРЕЗ МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ МОЖЕ ДА СИ ПОЛУЧИТЕ ДИПЛОМАТА ОТ ОТДЕЛ „УЧЕБЕН“  С  ПРЕДВАРИТЕЛНА УГОВОРКА  С ИНСПЕКТОР СЛЕД  01.12.2020 г.     С УВАЖЕНИЕ, ДОЦ. Д-Р ХРИСТО СПАСОВ ЗАМ.-РЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ И АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ  
Прочети