НА ВНИМАНИЕТО НА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ „ВИПУСК – 2020“ !!!

                  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПРЕДВИД СЪЗДАЛАТА СЕ УСЛОЖНЕНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА,
ПРОМОЦИЯТА НА „ВИПУСК – 2020“ НЯМА ДА СЕ СЪСТОИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ МОЖЕ ДА СИ ПОЛУЧИТЕ ДИПЛОМАТА ОТ ОТДЕЛ „УЧЕБЕН“ С
ПРЕДВАРИТЕЛНА УГОВОРКА С ИНСПЕКТОР СЛЕД 01.12.2020 г.

 

С УВАЖЕНИЕ:
ДОЦ. Д-Р ХРИСТО СПАСОВ
ЗАМ.-РЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ И АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

Новини

УХТ участва в дискусията върху изискванията за приема във висшите училища през 2022 г.
януари 20, 2021От
Г Р А Ф И К ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ от 22.02.2021 г. до 26.02.2021 г.
януари 20, 2021От
Покана за участие в НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА, под надслов „ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ – ЗДРАВА ХРАНА“
януари 19, 2021От
Д-р Рада Динкова: Да решиш ефикасно един казус, е добре да го погледнеш от всички страни
януари 19, 2021От
Покана от УХТ за on-line семинар на тема : Управление на качеството и безопасността на храните
януари 19, 2021От

Related Posts