Ново издание на стипендиантска програма EU-FORA (European Food Risk Assessment Fellowship Programme), за периода 2021-2022 г.

            Уважаеми колеги,

През ноември 2020 г. EFSA публикува покана за участие в новото издание на стипендиантската си програма EU-FORA (European Food Risk Assessment Fellowship Programme), за периода 2021-2022 г.

Поканата е насочена към:

  • Млади учени от държавите членки на ЕС, работещи в областта на безопасността на храните. Продължителността на стажа, в случай че бъдете одобрени, е 1 година, а заинтересованите могат да кандидатстват в срок до 15 януари 2021 г.  
  • Организации, заинтересовани да кандидатстват, като приемаща организация (hosting site), с краен срок за кандидатстване до 12 февруари 2021

Стипендиантската програма EU-FORA е ключова инициатива на EFSA, която има за цел изграждане на капацитет в ЕС за провеждане на научна оценка на риска и е насочена към млади учени и кандидати, в ранните етапи на тяхната  кариера (с по-малко от 15 години професионален опит) от страни от ЕС и ЕАСТ (Европейската асоциация за свободна търговия), като дава възможност да разширят своите знания и практически опит в областта на оценката на риска в сферата на безопасността на храните. Продължителността на стажа е 1 година.

Актуална информация за програмата и условията за кандидатстване е публикувана на електронната страница на Българския контактен център: https://focalpointbg.com/?news=1107, както и на електронната страница на EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship.

Related Posts

Translate »