ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ НА ТЕМА „НАУКАТА ПРОМЕНЯ ЖИВОТА“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 и 27 НОЕМВРИ В ОНЛАЙН ФОРМАТ

Проект H2020-MSCA-NIGHT-2020-955283, K-TRIO 4, финансиран от Европейския съюз по програма Дейности „Мария Склодовска-Кюри“

Университетът по хранителни технологии (УХТ) е водещ обра­зо­вателен и научноизследователски център в сферата на хранителните техно­ло­гии и техника, хранене, икономика и туризъм. По традиция пре­по­даватели, докторанти и студенти от УХТ – Пловдив канят колеги и гости на града да участват в „Европейската нощ на учените”, която тази година ще бъде посветена на темата „Науката променя живота“ и поради световната пандемия от Covid-19, мероприятието ще се проведе онлайн.

Планираните дейности се фокусират върху основната цел, да се повиши общественото разбиране и ангажираност към науката, насърчавайки интереса на децата към научните дейности, технологията, инженеринга и математиката.

Тази година Европейска нощ на учените в България се провежда в рамките на проект K-TRIO 4 „Учените в триъгълника на знания“, финансиран по програма „Хоризонт 2020“, „Дейности Мария Склодовска-Кюри“. 

Eвропейска нощ на учените е емблематично събитие и ежегодна среща, на която учените в различните страни членки на Европейския съюз представят своите постижения и предизвикателства пред широката публика. Всяка година форумът се провежда едновременно в около 300 града в цяла Европа и по света. 

Главната цел на проекта съвпада с основната идея на Европейската инициатива: „да приближим учените до широката общественост и да увеличим осведомеността за научните и иновационни дейности върху ежедневието на хората, което от своя страна да привлече младите хора към научна кариера“ . 

Дългосрочни цели на проекта са да се поощри интереса на младите таланти към изследователска кариера в академията или индустрията, да се формира нова култура на креативност, научно любопитство и иновационен дух, както и да се разшири готовността на обществото да се включи в дейностите.

В рамките на K-TRIO 4 „Учените в триъгълника на знания“ са дефинирани и следните специфични цели:

  • да се увеличи обществената осведоменост за образованието, науката и иновациите като основни движещи сили на обществото на знания, както и с голямо въздействие върху ежедневието на гражданите и устойчивото бъдеще;
  • да се промени общественото отношение към учените и тяхната дейности, както и да се разшири интереса към науката;
  • да се формира нова научна и иновационна култура и да се привлекат младите хора (ученици и студенти) към кариера в науката, технологиите, инженерството и математиката;
  • да се увеличи общественото разбиране за европейските инициативи за изграждане на Европейско научноизследователско пространство и промяната на Европа към “по-зелена” и конкурентоспособна чрез науката и иновациите.

Стотици български учени ще се включат за поредна година в инициативата Европейска нощ на учените 2020 г., която тази година ще се състои в страната в няколко поредни дни – 26, 27, 28,29 . Програмата ще бъде изцяло онлайн и ще бъде част от събитие провеждащо се в над 300 града в Европа.

Изследователите са от образователни институции и организации от над 25 населени места в България, сред които София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Плевен, Стара Загора, Благоевград, Сливен, Габрово, Котел, в населените места на община Долна Митрополия и други. Поради световната пандемия от Covid-19 Нощта ще се проведе онлайн, като централната програма ще се излъчи в социалните мрежи на проекта – https://www.facebook.com/ResearchersBG  и в канала им в YouTube.

Ще ви очакваме и тази година на Европейска нощ на учените 2020 FRESHERс интересни, забавни, весели и поучителни демонстрации, опити, игри, лекции и други занимания онлайн.

Повече за Европейската нощ на учените можете да научите на:

https://fresher-researchersnight.bg/

както и на профилите в социалните мрежи: https://www.facebook.com/ResearchersBG

https://www.instagram.com/researchersnightsofia/

Партньорите в проекта FRESHER:

Център за изследвания и анализи – http://cra-bg.org/

София Тех Парк – http://sofiatech.bg

Форум Демокрит – https://democrit.com/

Британски съвет България- https://www.britishcouncil.bg/

Университет по Хранителни технологии- https://uft-plovdiv.bg/

АгроБиоИнститут – https://abi.bg/

Медицински Университет – София – https://www.mu-sofia.bg/

Медицински университет-Пловдив – https://mu-plovdiv.bg/

Технически университет – София – https://tu-sofia.bg/

Технически университет – Габрово – https://www.tugab.bg/

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – http://mgu.bg/new/index.php

Химикотехнологичен и металургичен университет – София /ХТМУ/- https://uctm.edu/bg/

Национален природонаучен музей – http://www.nmnhs.com/index_bg.php

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН – http://iefem.bas.bg/

Българска академия на науките – БАН – http://www.bas.bg/

Национална Спортна Академия (НСА) „Васил Левски“ – https://www.nsa.bg/

Институт по Океанология при БАН – http://io-bas.bg

Ruse Chamber of Commerce and Industry / РТИК – https://www.rcci.bg/

Географ БГ – https://geograf.bg/bg

Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица” – http://izk-maritsa.org/

 

В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАМАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ДНИТЕ 26-27 НОЕМВРИ, В СЛЕДНИЯ РЕД:

26.11.2020

13:30 Наука в града FRESHER: Официално откриване от проф. д-р инж. Йорданка Алексиева, координатор за УХТ-Пловдив на проект FRESHER

https://meet.jit.si/CHPAlexieva

17.30 Наука в града FRESHER: Значение на зърнени, бобови, плодове и зеленчуци в диетичното хранене

https://meet.google.com/sdo-pyud-cfv

18.30 Наука в града FRESHER: Диета №1 – хранене при заболявания на стомаха

 

27.11.2020

14.00 Наука в града FRESHER: Вредни ли са Е-тата и мястото им в хрананата ни

https://meet.jit.si/HPS_upr_IV

16.00 Магия FRESHER: Студентите в и за науката

https://meet.jit.si/CHPAlexieva

18.00 Наука в града FRESHER: Традиционните храни и туризма

https://meet.jit.si/KulinTurAlexieva

19.00 Наука в града FRESHER: Национални особености в храненето в различни региони на България

https://meet.jit.si/FRESHER

20.00 Наука в града FRESHER: Разработване на нави ядливи опаковки от традиционни растителни видове

https://meet.jit.si/FRESHER

 

Новини

ФОНДАЦИЯ „АКАД. ПРОФ. Д-Р СТЕФАН АНГЕЛОВ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МЛАД МИКРОБИОЛОГ
януари 24, 2022От
Покана за Академичен съвет
януари 21, 2022От
УХТ оглави международен проект „Безопасни храни за Европейския съюз“
януари 19, 2022От
Държавата поема висшето образование за 27 земеделски специалности
януари 14, 2022От
Задочници в УХТ: Несериозно е 3-ма да пречат на повече от 300 студенти
януари 12, 2022От
Translate »