Проф. Пламен Моллов, ректор на УХТ: Имаме готовност да стартираме обучението по програма на OIV през учебната 2021/2022

Проф. д-р инж. Пламен Моллов е ректор на Университета по хранителни технологии /УХТ/ в Пловдив от началото на 2020 година. Роден е в Пловдив на 9 септември 1958 г. Завършва Висшия институт по хранително-вкусова промишленост през 1984 г. със специалност „Технология на животинските хранителни продукти, консервирането и общественото хранене“. Минава през всички научни нива и през 2009 г. защитава професура. За периода 1999 – 2016 г. ръководи катедра „Консервиране и хладилна технология“ в УХТ. 

Има редица специализации в България, Германия, Белгия, Холандия, Великобритания. Автор и съавтор е на многобройни книги и научни публикации в областта на храните. 

Два мандата е народен представител в 39-ото и 40-ото Народно събрание. Шест години ръководи Националната лозаро-винарска камара, след което две години е изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните.

– Проф. Моллов, за почти година на ректорския пост, какво се промени в УХТ?

– Промяна – това е думата на 2020 г. Светът около нас се промени пред очите ни и тази промяна засегна всички измерения на нашия живот – професионално и лично, емоционално и физически.

Удовлетворен съм, че независимо от трудностите, породени от пандемичната криза, заедно с моя екип успяхме да реализираме съществена част от управленската програма, с която бях избран за Ректор. Постигнахме изключително висока мобилизация на ресурсите и мотивация в работата, в резултат на което осигурихме спокойствие и сигурност за преподавателите и студентите. Бих искал да им благодаря сърдечно, както и на служителите от администрацията, за всеотдайната работа.

Заедно успяхме чрез активна публичната комуникация, организация на инициативи и събития да позиционираме УХТ  като образователен лидер в сферата на хранителната и индустрия и туризма.

– Как се отрази COVID-кризата на университета? Смятате ли, че работата на УХТ вече е много различна и това се дължи на пандемията?

– Да, без съмнение дигиталната трансформация в нашия университет вече е необратим процес… И това е в резултат от COVID-кризата. За всички колеги днес е абсолютно безспорно, че трябва да свикнем с дистанционното обучение в електронна среда, с разработването и прилагането на авангардни модели и методи за онлайн общуване със студентите, с внедряването на утвърдени софтуерни продукти във всяка управленска дейност.

– Кога ще започне обучението по програмата на OIV в УХТ?

– С Генералния секретар на OIV, г-н Пау Рока, сме в непрекъсната комуникация, а на експертно ниво се обсъждат съответно дизайнът и съдържанието на програмата Master of Science of Wine Management. Въпреки обективните обстоятелства, които забавят всички международни проекти, от наша страна има висока степен на готовност да стартираме през учебната 2021 – 2022 г.

Новини

ПОЗДРАВ НА РЕКТОРА ПО СЛУЧАЙ СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. ОТ 11,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. от 10,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
Ученически конкурс МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 2023
декември 7, 2022От
Център срещу продоволствената криза. Идеята на проф. Пламен Моллов
декември 7, 2022От

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Related Posts

Translate »