Day: 22 декември 2020

ПО-ИНТЕЛИГЕНТНА И ПО-ОПРОСТЕНА ВЕРИГА ЗА СЪЗДАВАНЕ ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ НА ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ: КАК ДА СЕ СЛУЧИ?

  Главен асистент Рада Динкова от Университета по хранителни технологии бе отличена на международно виртуално събитие.  На него бяха представени концепции и прототипи на продукти

Read More »