януари 20, 2021

Ден

УХТ започна участието си в организираните от Министерството на образованието и науката он-лайн срещи с висшите и средните училища групирани по професионални направления.  Бяха дискутирани новите правила, реда и условията за прием във висшите учебни заведения през 2022 г. Семинарът се ръководеше от зам.-министъра на образованието Таня Михайлова. Първата среща, на която университетът участва, бе...
Прочети
Г Р А Ф И К   ЗА   ДЪРЖАВНИТЕ   ИЗПИТИ от 22.02.2021 г. до 26.02.2021 г.
Прочети
Translate »