УХТ участва в дискусията върху изискванията за приема във висшите училища през 2022 г.

УХТ започна участието си в организираните от Министерството на образованието и науката он-лайн срещи с висшите и средните училища групирани по професионални направления.  Бяха дискутирани новите правила, реда и условията за прием във висшите учебни заведения през 2022 г. Семинарът се ръководеше от зам.-министъра на образованието Таня Михайлова.
Първата среща, на която университетът участва, бе в направления „Икономика“, „Туризъм“ и „Предприемачество“.

Възможностите за кандидатстване във УХТ бяха представени от доц. Атанаска Тенева, зам.-ректор по комуникационна, информационна и административна дейност и проф. Валентина Алексиева, декан на Стопански факултет.
„УХТ поддържа добро сътрудничество с професионалните гимназии и поощрява
кандидат-студентите от същите направления в средните училища“, заяви доц. Тенева.
Целта на обсъжданията е да изготвим идентични изисквания, с които средните
училища да бъдат запознати навреме, каза Михайлова.

[gdlr_widget_box background=“#192f59″ color=“#ffffff“ padding=“30px 45px“]

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

[gdlr_core_space height=“40px“]

Social Info

[gdlr_core_social_network facebook=“#url“ twitter=“#url“ linkedin=“#“ skype=“#“ instagram=“#“ google-plus=“#“ icon-color=“#3db166″]

[gdlr_core_space height=“40px“]

[gdlr_core_button button-text=“Student Resources“ button-link=“#“ button-link-target=“_self“ margin-right=“20px“ border-radius=“2px“ padding=“16px 27px 18px“ ]

[/gdlr_widget_box]

Translate »