УХТ участва в дискусията върху изискванията за приема във висшите училища през 2022 г.

УХТ започна участието си в организираните от Министерството на образованието и науката он-лайн срещи с висшите и средните училища групирани по професионални направления.  Бяха дискутирани новите правила, реда и условията за прием във висшите учебни заведения през 2022 г. Семинарът се ръководеше от зам.-министъра на образованието Таня Михайлова.
Първата среща, на която университетът участва, бе в направления „Икономика“, „Туризъм“ и „Предприемачество“.

Възможностите за кандидатстване във УХТ бяха представени от доц. Атанаска Тенева, зам.-ректор по комуникационна, информационна и административна дейност и проф. Валентина Алексиева, декан на Стопански факултет.
„УХТ поддържа добро сътрудничество с професионалните гимназии и поощрява
кандидат-студентите от същите направления в средните училища“, заяви доц. Тенева.
Целта на обсъжданията е да изготвим идентични изисквания, с които средните
училища да бъдат запознати навреме, каза Михайлова.

Новини

УХТ запази таксите за кандидатстване и за обучение
февруари 24, 2021От
Стартира трета година на НП “Млади учени и постдокторанти”
февруари 23, 2021От
Енологът на 2020 година: Професията винар дава голям шанс за реализация
февруари 23, 2021От
Три дати за Дни на отворените врати в УХТ
февруари 22, 2021От
Springer Nature нови методи
февруари 17, 2021От

Related Posts