УХТ възстановява присъствено практическите упражнения и стажовете

Университетът по хранителни технологии възстановява присъствените практически упражнения през летния семестър на учебната 2020/2021 г. при спазване на противоепидемичните мерки и по график, одобрен от академичното ръководство.

Студентите от 4-ти курс във всички факултети и специалности ще провеждат практическите  си упражнения в периода от 8 март до 17 април 2021 г. (6 седмици), а първи, втори и трети курс – от 22 март до 29 май 2021 г. (9 седмици). Това съобщи зам.-ректорът по учебна дейност и академичен състав доц. Христо Спасов. Той отбеляза, че при наличие на административни актове, забраняващи присъствени занятия, упражненията ще се водят онлайн по направения график до отпадане на ограниченията.

За да се гарантира безопасността на студентите всяка катедра разполага с въздухопречиствателни устройства, които обработват въздуха в лабораториите. Осигурени са маски, дезинфектанти, индивидуални лабораторни пособия и др.

Преддипломният стаж, който продължава 4 седмици – от 10 май до 5 юни 2021 г.,  ще се проведе присъствено, според възможностите на фирмите. При абсолютна невъзможност за реално провеждане стажовете ще бъдат заменени със самостоятелни учебно-приложни задачи, които ще бъдат защитени онлайн не по-късно от 13 юни 2021 г.

Държавните изпити и защити на дипломни работи и проекти също ще са присъствени, при спазване на противоепидемични мерки.

Лекциите и семинарните упражнения ще продължат да се провеждат онлайн в съответните платформи. Четвъртокурсниците ще се обучават от 8 февруари до 5 март 2021 г., а останалите три курса – от 8 февруари до 19 март.

От ръководството на УХТ се надяват епидемичната обстановка в страната да позволи плавно връщане към присъствена форма на обучение, която е доказала своето значение за професионалната подготовка и се предпочита от всички преподаватели и студенти.

Related Posts

Translate »