На уебинар в УХТ: Обучават бизнеса как да гарантира безопасността на производството си

Всяка фирма трябва да знае не само кои са рисковите места, които биха могли
да нанесат поражения на продукцията й, но и да бъде наясно как да ги
управлява. Това заяви в презентацията си гл. ас. Рада Динкова от Университета
по хранителни технологии (УХТ-Пловдив) по време на първия от серия
обучителни семинари за 2021 г. към Центъра за повишаване на
квалификацията в УХТ на тема „Управление на качеството и
безопасността на храните“.
В него се включиха представители на средни, малки и микропредприятия от
цялата страна. В осъществената на практика връзка между бизнеса и науката те
имаха възможността да се запознаят с добрите производствени практики и с
тънкостите при изграждането на HACCP системите, представени от гл. ас.
Десислава Влахова-Вангелова, която дискутира с участниците различните
подходи и начини за съставяне на НАССР план в различните сектори и по-любопитните казуси в индустрията. Гл. ас. Райна Хаджикинова и гл. ас. Татяна Балабанова обърнаха специално внимание на участниците за спецификите при производството на шоколадови изделия и млечни продукти.
Преподавателите, част от екипа на Центъра за интердисциплинарно обучение
по качество и безопасност на храните в УХТ, показаха, че в партньорство с
научните институции фирмите могат да докажат своята гъвкавост и да
отговорят на динамично пременящата се ситуация, дори и във времето на
COVID-пандемията.
Д-р Стоилко Апостолов от фондация за биологично земеделие „Биоселена“
представи пред участниците Европейско ръководство за добри хигиенни
практики при производството на занаятчийско сирене и млечни продукти,
като разясни какво е приложението му при създаването на занаятчийски и
фермерски продукти.
Основните изискванията при етикетирането на храните, бяха разгледани от
инж. Блага Генева – съинициатор на събитието.
Динкова допълни, че в по веригата „от фермата до трапезата“ потребителите
определят правилата и дори изпреварват нормативната база. Затова на първо
място трябва да бъдат удовлетворени техните изисквания чрез ефективното
използване на ресурсите по веригата.
Освен хранителните цели необходимо е производителите да съблюдават
екологичните, социалните и икономическите. В това направление гл. ас. Георги
Тосков презентира възможностите и добрите практики при формирането на
мисия и визия, като част от стратегическата ориентация на фирмата. Считам, че
зад успешното развитие на всяка компания стои въпросът „Какво Ви накара да
започнете собствен бизнес?“, коментира гл. ас. Тосков.
Уебинарът приключи с анкета, която даде възможност на участниците да
посочат кои теми биха искали да дискутират в следващите срещи. Проведохме
първото обучение онлайн, но се надяваме много скоро да сме на живо, заявиха
организаторите от УХТ-Пловдив.

[gdlr_widget_box background=“#192f59″ color=“#ffffff“ padding=“30px 45px“]

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

[gdlr_core_space height=“40px“]

Social Info

[gdlr_core_social_network facebook=“#url“ twitter=“#url“ linkedin=“#“ skype=“#“ instagram=“#“ google-plus=“#“ icon-color=“#3db166″]

[gdlr_core_space height=“40px“]

[gdlr_core_button button-text=“Student Resources“ button-link=“#“ button-link-target=“_self“ margin-right=“20px“ border-radius=“2px“ padding=“16px 27px 18px“ ]

[/gdlr_widget_box]

Translate »