На уебинар в УХТ: Обучават бизнеса как да гарантира безопасността на производството си

Всяка фирма трябва да знае не само кои са рисковите места, които биха могли
да нанесат поражения на продукцията й, но и да бъде наясно как да ги
управлява. Това заяви в презентацията си гл. ас. Рада Динкова от Университета
по хранителни технологии (УХТ-Пловдив) по време на първия от серия
обучителни семинари за 2021 г. към Центъра за повишаване на
квалификацията в УХТ на тема „Управление на качеството и
безопасността на храните“.
В него се включиха представители на средни, малки и микропредприятия от
цялата страна. В осъществената на практика връзка между бизнеса и науката те
имаха възможността да се запознаят с добрите производствени практики и с
тънкостите при изграждането на HACCP системите, представени от гл. ас.
Десислава Влахова-Вангелова, която дискутира с участниците различните
подходи и начини за съставяне на НАССР план в различните сектори и по-любопитните казуси в индустрията. Гл. ас. Райна Хаджикинова и гл. ас. Татяна Балабанова обърнаха специално внимание на участниците за спецификите при производството на шоколадови изделия и млечни продукти.
Преподавателите, част от екипа на Центъра за интердисциплинарно обучение
по качество и безопасност на храните в УХТ, показаха, че в партньорство с
научните институции фирмите могат да докажат своята гъвкавост и да
отговорят на динамично пременящата се ситуация, дори и във времето на
COVID-пандемията.
Д-р Стоилко Апостолов от фондация за биологично земеделие „Биоселена“
представи пред участниците Европейско ръководство за добри хигиенни
практики при производството на занаятчийско сирене и млечни продукти,
като разясни какво е приложението му при създаването на занаятчийски и
фермерски продукти.
Основните изискванията при етикетирането на храните, бяха разгледани от
инж. Блага Генева – съинициатор на събитието.
Динкова допълни, че в по веригата „от фермата до трапезата“ потребителите
определят правилата и дори изпреварват нормативната база. Затова на първо
място трябва да бъдат удовлетворени техните изисквания чрез ефективното
използване на ресурсите по веригата.
Освен хранителните цели необходимо е производителите да съблюдават
екологичните, социалните и икономическите. В това направление гл. ас. Георги
Тосков презентира възможностите и добрите практики при формирането на
мисия и визия, като част от стратегическата ориентация на фирмата. Считам, че
зад успешното развитие на всяка компания стои въпросът „Какво Ви накара да
започнете собствен бизнес?“, коментира гл. ас. Тосков.
Уебинарът приключи с анкета, която даде възможност на участниците да
посочат кои теми биха искали да дискутират в следващите срещи. Проведохме
първото обучение онлайн, но се надяваме много скоро да сме на живо, заявиха
организаторите от УХТ-Пловдив.

Новини

Покана за Академичен съвет
януари 21, 2022От
УХТ оглави международен проект „Безопасни храни за Европейския съюз“
януари 19, 2022От
Държавата поема висшето образование за 27 земеделски специалности
януари 14, 2022От
Задочници в УХТ: Несериозно е 3-ма да пречат на повече от 300 студенти
януари 12, 2022От
ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ- ПЛОВДИВ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕДЕНИТЕ СЪС ЗАПОВЕД № 963/08.12.2021 г. НА РЕКТОРА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
януари 11, 2022От

Related Posts

Translate »