Покана за обучение от Националния център за информация и документация (НАЦИД)

Уважаеми дами и господа,​

От името на Националния център за информация и документация бихме желали да Ви поканим  на специализирано обучение за работа в Националното хранилище и портал за достъп до отворени данни с научна информация. Целева група на обученията са учени, които желаят да качат своите публикации в портала и по този начин да популяризират резултатите от своята научна дейност. Обучението ще е практически насочено и ще представи начина на работа със служебната част на Националното хранилище и описанието на съответната научна публикация. Моля да имате предвид, че обученията са предназначени за учени, а не за модератори и администратори на Вашето висше училище в Националното хранилище, които вече са преминали обучение. Приложено Ви изпращам и програма на обучението.

Моля да заявите дата, на която ще участвате в обучението https://forms.gle/fDSB3HbBaUgSFTbDA 

 Участието в обучението е безплатно. Преминалите обучението ще получат електронен сертификат за успешното му преминаване на посочената при регистрация в събитието електронна поща.

Всички разходи за провеждане на обучението са покрити от Национален център за информация и документация (НАЦИД).

Ако имате въпроси или нужда от съдействие, моля да пишете на имейл: training@nacid.bg или да се обадите на тел.:+359 899 496 099.

С уважение,

Вержиния Цанкова

Главен секретар

Национален център за информация и документация (НАЦИД)

бул. “Д-р. Г. М. Димитров” 52 A

1125 София


ПРОГРАМА ЗА
ОБУЧЕНИЕТО

 

[gdlr_widget_box background=“#192f59″ color=“#ffffff“ padding=“30px 45px“]

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

[gdlr_core_space height=“40px“]

Social Info

[gdlr_core_social_network facebook=“#url“ twitter=“#url“ linkedin=“#“ skype=“#“ instagram=“#“ google-plus=“#“ icon-color=“#3db166″]

[gdlr_core_space height=“40px“]

[gdlr_core_button button-text=“Student Resources“ button-link=“#“ button-link-target=“_self“ margin-right=“20px“ border-radius=“2px“ padding=“16px 27px 18px“ ]

[/gdlr_widget_box]

Translate »