Разработки на нови технологии за хранене на войската и служителите от сигурността предвижда споразумение между два университета

Разработки на нови технологии за хранене на войската и служителите от сигурността предвижда споразумение между НВУ „Васил Левски“ и на Университета по хранителни технологии в Пловдив.

В договора за сътрудничество, подписан днес в НВУ „Васил Левски“, е заложено партньорство между висшите училища в областта на войсковото хранене, разработване на нови научни подходи и учебни програми, съвместно обучение на студенти, обмен на преподаватели, посочи бригаден генерал Иван Маламов, началник на Военния университет.
Той припомни, че в университета от няколко години е въведено експериментално хранене на курсантите с продукти, които са доказали, че повишават имунитета на обучаемите.
Научен екип от Университета за хранителни технологии в Пловдив работи върху създаването на нови продукти, които след Ковид – пандемията могат да подобрят имунитета на хората, посочи ректорът на висшето училище проф. Пламен Моллов. Той уточни, че това са все още разработки, които не са публикувани, но са свързани с технологията и подготовката на храните – годност, качества, характеристика на веществата в тях.
След подписване на споразумението в НВУ започна научна конференция на тема „Логистиката и обществените системи“. Във форума присъствено и онлайн участват университетски преподаватели от България и от чужбина със 133 доклада в три секции – военна логистика, бизнес логистика и социална логистика.

[gdlr_widget_box background=“#192f59″ color=“#ffffff“ padding=“30px 45px“]

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

[gdlr_core_space height=“40px“]

Social Info

[gdlr_core_social_network facebook=“#url“ twitter=“#url“ linkedin=“#“ skype=“#“ instagram=“#“ google-plus=“#“ icon-color=“#3db166″]

[gdlr_core_space height=“40px“]

[gdlr_core_button button-text=“Student Resources“ button-link=“#“ button-link-target=“_self“ margin-right=“20px“ border-radius=“2px“ padding=“16px 27px 18px“ ]

[/gdlr_widget_box]

Translate »