юни 25, 2021

Ден

Пандемията от COVID-19 даде силен тласък на процеса на дигитализация в Университета по хранителни технологии и на превръщането му в smart университет и наложи иновативни решения в работата. В безпрецедентната ситуация заради нуждата от онлайн обучение в много кратки срокове бе въведена най-съвременна платформа за обучение в интернет. Изградена бе локална система за видеовръзка, която...
Прочети
Представители на бизнеса, членове на Сдружение „Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма“ (БУАХИТ), да започнат да изнасят публични лекции пред студентите и по този начин да подпомогнат учебния процес в Университета по хранителни технологии. Това предложи ректорът проф. д-р Пламен Моллов по време на годишното общо събрание на сдружението, което се проведе в...
Прочети
Translate »