Прием на документи за магистърските програми в УХТ

Университетът по хранителни технологии от 8 септември започва прием на документи на студенти за обучение в редовна и задочна форма в над 26 магистърските програми. Те могат да се подават както на място, така и online, каза зам.-ректорът  по учебна дейност доц. Христо Спасов.

Магистърските програми са голям брой, тясно специализирани и с практическа насоченост. Повечето са разработени в партньорство с бизнеса, с изследователски центрове и други университете. Насочени са към току що завършили бакалаври, а също и към експерти с многогодишен опит. Създават отлична възможност за осъществяване на качествени професионални контакти.

Очакваме сериозен интерес към две от новите програми – „Иновации в напитките и сомелиерството“ и „Хранене и национална сигурност“, заяви той.

Първата е насочена към търсенията на пазара и е разработена спрямо тенденциите за широкопрофилност и интердисциплинарност. Тя е подходяща за широк кръг специалисти, които работят в областта на създаването, промотирането и реализацията на напитки, в това число вино, пиво, високо алкохолни и безалкохолни напитки.

Втората отговаря на търсенията от фирмите на кадри, работещи в областта на продоволствената сигурност, занимаващи се с организация на производството, съхранението и реализацията на храни и ароматно-вкусови продукти по време на кризи. Тя е подходяща и за хора, които работят в сферата на данъчния и митнически контрол, касаещ акцизните продукти.

Доц. Спасов заяви, че продължава запълването на все още незаетите бройки за бакалаври, като на желаещите да учат в университета е предоставено възможност да подадат документите си на място. За тях могат да кандидатстват и хора, които до момента не са подавали документи.

И тази година в специалностите „Топлотехника“ и „Машини и апарати в ХВП“ приетите студенти ще бъдат освободени от такси до края на обучението си. Съгласно Постановление на МС № 283 от 19 август 2021 г. за приемане на списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование,  разходите ще се поемат от държавата. Към завършилите тези специалности очакваме да има голям интерес от страна на бизнеса, припомни доц. Спасов.

Новини

ПОЗДРАВ НА РЕКТОРА ПО СЛУЧАЙ СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. ОТ 11,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. от 10,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
Ученически конкурс МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 2023
декември 7, 2022От
Център срещу продоволствената криза. Идеята на проф. Пламен Моллов
декември 7, 2022От

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Related Posts

Translate »