Прием на документи за магистърските програми в УХТ

Университетът по хранителни технологии от 8 септември започва прием на документи на студенти за обучение в редовна и задочна форма в над 26 магистърските програми. Те могат да се подават както на място, така и online, каза зам.-ректорът  по учебна дейност доц. Христо Спасов.

Магистърските програми са голям брой, тясно специализирани и с практическа насоченост. Повечето са разработени в партньорство с бизнеса, с изследователски центрове и други университете. Насочени са към току що завършили бакалаври, а също и към експерти с многогодишен опит. Създават отлична възможност за осъществяване на качествени професионални контакти.

Очакваме сериозен интерес към две от новите програми – „Иновации в напитките и сомелиерството“ и „Хранене и национална сигурност“, заяви той.

Първата е насочена към търсенията на пазара и е разработена спрямо тенденциите за широкопрофилност и интердисциплинарност. Тя е подходяща за широк кръг специалисти, които работят в областта на създаването, промотирането и реализацията на напитки, в това число вино, пиво, високо алкохолни и безалкохолни напитки.

Втората отговаря на търсенията от фирмите на кадри, работещи в областта на продоволствената сигурност, занимаващи се с организация на производството, съхранението и реализацията на храни и ароматно-вкусови продукти по време на кризи. Тя е подходяща и за хора, които работят в сферата на данъчния и митнически контрол, касаещ акцизните продукти.

Доц. Спасов заяви, че продължава запълването на все още незаетите бройки за бакалаври, като на желаещите да учат в университета е предоставено възможност да подадат документите си на място. За тях могат да кандидатстват и хора, които до момента не са подавали документи.

И тази година в специалностите „Топлотехника“ и „Машини и апарати в ХВП“ приетите студенти ще бъдат освободени от такси до края на обучението си. Съгласно Постановление на МС № 283 от 19 август 2021 г. за приемане на списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование,  разходите ще се поемат от държавата. Към завършилите тези специалности очакваме да има голям интерес от страна на бизнеса, припомни доц. Спасов.

Новини

ФОНДАЦИЯ „АКАД. ПРОФ. Д-Р СТЕФАН АНГЕЛОВ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МЛАД МИКРОБИОЛОГ
януари 24, 2022От
Покана за Академичен съвет
януари 21, 2022От
УХТ оглави международен проект „Безопасни храни за Европейския съюз“
януари 19, 2022От
Държавата поема висшето образование за 27 земеделски специалности
януари 14, 2022От
Задочници в УХТ: Несериозно е 3-ма да пречат на повече от 300 студенти
януари 12, 2022От

Related Posts

Translate »