I-ва Научно-приложната конференция с международно участие MAEP&WASTE 09 Септември 2021 г., Пловдив

На 09 Септември 2021 г. в Новотел – Пловдив ще се проведе Научно-приложната конференция с международно участие Medicinal, Aromatic and Edible Plants and their by-products (MAEP&WASTE): Utilization and valorization for a sustainable and circular economy („Медицински, ароматни и ядливи растения и странични продукти при тяхната преработка (MAEP&WASTE): Използване и оползотворяване за устойчива и кръгова икономика“), организиран съвместно от Университет по Хранителни Технологии – Пловдив и Българската Национална Асоциация по Етерични масла, Парфюмерия и Козметика. Конференцията има за цел да послужи като форум за обмяна на опит и знание на бизнеса и науката и да представи последните новости в областта на Медицинските, ароматични и ядливи растения и отпадъците, генерирани при тяхната преработка за устойчива и силна кръгова икономика. Конференцията покрива разнообразни аспекти на приложенията на тези растителни видове, като специално внимание е отделено на получаване и разпространение на продукти с висока добавена стойност, получаване на биологично активни вещества от медицинските, ароматични и ядливи растения, използването им за формулиране на функционални храни, технологии за преработка, минимизиране на отпадъците и тяхното оползотворяване и др.

Повече информация може да бъде намерена на сайта на конференцията: http://conference2020.bnaeopc.com/

Новини

УХТ В ТОП 3 НА ВИНАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В СВЕТА
август 8, 2022От
УХТ В СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО СЪС СВЕТОВНОИЗВЕСТЕН ВИНАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
август 5, 2022От
Стартира изпълнението на Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“
август 5, 2022От
УХТ- ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА
август 4, 2022От
График на инспектори в отдел Учебен месец Август
август 4, 2022От

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Related Posts

Translate »