I-ва Научно-приложната конференция с международно участие MAEP&WASTE 09 Септември 2021 г., Пловдив

На 09 Септември 2021 г. в Новотел – Пловдив ще се проведе Научно-приложната конференция с международно участие Medicinal, Aromatic and Edible Plants and their by-products (MAEP&WASTE): Utilization and valorization for a sustainable and circular economy („Медицински, ароматни и ядливи растения и странични продукти при тяхната преработка (MAEP&WASTE): Използване и оползотворяване за устойчива и кръгова икономика“), организиран съвместно от Университет по Хранителни Технологии – Пловдив и Българската Национална Асоциация по Етерични масла, Парфюмерия и Козметика. Конференцията има за цел да послужи като форум за обмяна на опит и знание на бизнеса и науката и да представи последните новости в областта на Медицинските, ароматични и ядливи растения и отпадъците, генерирани при тяхната преработка за устойчива и силна кръгова икономика. Конференцията покрива разнообразни аспекти на приложенията на тези растителни видове, като специално внимание е отделено на получаване и разпространение на продукти с висока добавена стойност, получаване на биологично активни вещества от медицинските, ароматични и ядливи растения, използването им за формулиране на функционални храни, технологии за преработка, минимизиране на отпадъците и тяхното оползотворяване и др.

Повече информация може да бъде намерена на сайта на конференцията: http://conference2020.bnaeopc.com/

[gdlr_widget_box background=“#192f59″ color=“#ffffff“ padding=“30px 45px“]

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

[gdlr_core_space height=“40px“]

Social Info

[gdlr_core_social_network facebook=“#url“ twitter=“#url“ linkedin=“#“ skype=“#“ instagram=“#“ google-plus=“#“ icon-color=“#3db166″]

[gdlr_core_space height=“40px“]

[gdlr_core_button button-text=“Student Resources“ button-link=“#“ button-link-target=“_self“ margin-right=“20px“ border-radius=“2px“ padding=“16px 27px 18px“ ]

[/gdlr_widget_box]

Translate »