I-ва Научно-приложната конференция с международно участие MAEP&WASTE 09 Септември 2021 г., Пловдив

На 09 Септември 2021 г. в Новотел – Пловдив ще се проведе Научно-приложната конференция с международно участие Medicinal, Aromatic and Edible Plants and their by-products (MAEP&WASTE): Utilization and valorization for a sustainable and circular economy („Медицински, ароматни и ядливи растения и странични продукти при тяхната преработка (MAEP&WASTE): Използване и оползотворяване за устойчива и кръгова икономика“), организиран съвместно от Университет по Хранителни Технологии – Пловдив и Българската Национална Асоциация по Етерични масла, Парфюмерия и Козметика. Конференцията има за цел да послужи като форум за обмяна на опит и знание на бизнеса и науката и да представи последните новости в областта на Медицинските, ароматични и ядливи растения и отпадъците, генерирани при тяхната преработка за устойчива и силна кръгова икономика. Конференцията покрива разнообразни аспекти на приложенията на тези растителни видове, като специално внимание е отделено на получаване и разпространение на продукти с висока добавена стойност, получаване на биологично активни вещества от медицинските, ароматични и ядливи растения, използването им за формулиране на функционални храни, технологии за преработка, минимизиране на отпадъците и тяхното оползотворяване и др.

Повече информация може да бъде намерена на сайта на конференцията: http://conference2020.bnaeopc.com/

Новини

ПОЗДРАВ НА РЕКТОРА ПО СЛУЧАЙ СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. ОТ 11,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. от 10,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
Ученически конкурс МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 2023
декември 7, 2022От
Център срещу продоволствената криза. Идеята на проф. Пламен Моллов
декември 7, 2022От

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Related Posts

Translate »