I-ва Научно-приложната конференция с международно участие MAEP&WASTE 09 Септември 2021 г., Пловдив

На 09 Септември 2021 г. в Новотел – Пловдив ще се проведе Научно-приложната конференция с международно участие Medicinal, Aromatic and Edible Plants and their by-products (MAEP&WASTE): Utilization and valorization for a sustainable and circular economy („Медицински, ароматни и ядливи растения и странични продукти при тяхната преработка (MAEP&WASTE): Използване и оползотворяване за устойчива и кръгова икономика“), организиран съвместно от Университет по Хранителни Технологии – Пловдив и Българската Национална Асоциация по Етерични масла, Парфюмерия и Козметика. Конференцията има за цел да послужи като форум за обмяна на опит и знание на бизнеса и науката и да представи последните новости в областта на Медицинските, ароматични и ядливи растения и отпадъците, генерирани при тяхната преработка за устойчива и силна кръгова икономика. Конференцията покрива разнообразни аспекти на приложенията на тези растителни видове, като специално внимание е отделено на получаване и разпространение на продукти с висока добавена стойност, получаване на биологично активни вещества от медицинските, ароматични и ядливи растения, използването им за формулиране на функционални храни, технологии за преработка, минимизиране на отпадъците и тяхното оползотворяване и др.

Повече информация може да бъде намерена на сайта на конференцията: http://conference2020.bnaeopc.com/

Новини

ФОНДАЦИЯ „АКАД. ПРОФ. Д-Р СТЕФАН АНГЕЛОВ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МЛАД МИКРОБИОЛОГ
януари 24, 2022От
Покана за Академичен съвет
януари 21, 2022От
УХТ оглави международен проект „Безопасни храни за Европейския съюз“
януари 19, 2022От
Държавата поема висшето образование за 27 земеделски специалности
януари 14, 2022От
Задочници в УХТ: Несериозно е 3-ма да пречат на повече от 300 студенти
януари 12, 2022От

Related Posts

Translate »