септември 10, 2021

Ден

В писмо  от членовете на ЕК  в  Колегията на Конференцията за бъдещето на Европа, се отправя покана  за участие в Конференцията към образователната общност в България. Основната цел на Конференцията е да даде на европейските граждани възможност да обсъдят предизвикателствата и приоритетите на Европа и да изразят своето мнение. Инициативата ще бъде активна до пролетта...
Прочети
Съвместният изследователски център (JRC) към Европейската комисия оповести стартирането на нова схема за стажове на Европейската комисия. JRC обяви нова покана за изразяване на интерес, насочена към стажанти с висше образование. През 2022г. JRC се стреми да наеме редица стажанти в различни тематични области, които са от значение за организацията. Тематичните области са групирани в...
Прочети
Translate »