Възможност за стажове в Европейската комисия

Съвместният изследователски център (JRC) към Европейската комисия оповести стартирането на нова схема за стажове на Европейската комисия.

JRC обяви нова покана за изразяване на интерес, насочена към стажанти с висше образование. През 2022г. JRC се стреми да наеме редица стажанти в различни тематични области, които са от значение за организацията. Тематичните области са групирани в 18 различни сфери, подходящи за различни профили. Те не са изчерпателни, с оглед на възможността да бъдат разгледани и профилите на кандидатите в други области. Планираното начало на стажовете на успешните кандидати е предвидено за м. март 2022г. Участието в схемата може да даде достъп до допълнителни възможности за кариера в Европейската комисия.

Крайният срок за кандидатстване е 13 септември 2021г.

Повече информация е достъпна на следващия електронен адрес:  https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/

 

Новини

УХТ В ТОП 3 НА ВИНАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В СВЕТА
август 8, 2022От
УХТ В СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО СЪС СВЕТОВНОИЗВЕСТЕН ВИНАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
август 5, 2022От
Стартира изпълнението на Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“
август 5, 2022От
УХТ- ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА
август 4, 2022От
График на инспектори в отдел Учебен месец Август
август 4, 2022От

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Related Posts

Translate »