Възможност за стажове в Европейската комисия

Съвместният изследователски център (JRC) към Европейската комисия оповести стартирането на нова схема за стажове на Европейската комисия.

JRC обяви нова покана за изразяване на интерес, насочена към стажанти с висше образование. През 2022г. JRC се стреми да наеме редица стажанти в различни тематични области, които са от значение за организацията. Тематичните области са групирани в 18 различни сфери, подходящи за различни профили. Те не са изчерпателни, с оглед на възможността да бъдат разгледани и профилите на кандидатите в други области. Планираното начало на стажовете на успешните кандидати е предвидено за м. март 2022г. Участието в схемата може да даде достъп до допълнителни възможности за кариера в Европейската комисия.

Крайният срок за кандидатстване е 13 септември 2021г.

Повече информация е достъпна на следващия електронен адрес:  https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/

 

Новини

Заповед относно 8-ми декември
декември 1, 2021От
УХТ с амбициозни проекти за дълъг и здравословен живот
декември 1, 2021От
Проф. Пламен Моллов: OIV избра УХТ за партньор, дипломата отваря вратите по цял свят
ноември 30, 2021От
Храните на бъдещето и традиционните български храни
ноември 30, 2021От
Чл.-кор. Алберт Кръстанов е сред първите 2 процента на най-добрите учени в света
ноември 30, 2021От

Related Posts

Translate »