Възможност за стажове в Европейската комисия

Съвместният изследователски център (JRC) към Европейската комисия оповести стартирането на нова схема за стажове на Европейската комисия.

JRC обяви нова покана за изразяване на интерес, насочена към стажанти с висше образование. През 2022г. JRC се стреми да наеме редица стажанти в различни тематични области, които са от значение за организацията. Тематичните области са групирани в 18 различни сфери, подходящи за различни профили. Те не са изчерпателни, с оглед на възможността да бъдат разгледани и профилите на кандидатите в други области. Планираното начало на стажовете на успешните кандидати е предвидено за м. март 2022г. Участието в схемата може да даде достъп до допълнителни възможности за кариера в Европейската комисия.

Крайният срок за кандидатстване е 13 септември 2021г.

Повече информация е достъпна на следващия електронен адрес:  https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/

 

Новини

ПОЗДРАВ НА РЕКТОРА ПО СЛУЧАЙ СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. ОТ 11,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. от 10,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
Ученически конкурс МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 2023
декември 7, 2022От
Център срещу продоволствената криза. Идеята на проф. Пламен Моллов
декември 7, 2022От

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Related Posts

Translate »