Кандидатстване за участие в класиране по дейност „Мобилност“ на секторна програма „Еразъм+“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В периода 20.09.2021 г. до 15.10.2021 г. се приемат заявления за кандидатстване на студенти, докторанти, преподаватели и непреподавателски състав за участие в класиране по дейност „Мобилност“ на секторна програма „Еразъм+“.

Документите за кандидатстване може да намерите на сайта на УХТ – www.uft-plovdiv.bg. Реализирането на мобилностите може да се осъществи до 30.09.2022 г. При планиране на мобилностите моля да се съобразявате с текущата епидемична обстановка в приемащите страни.

Заявленията за кандидатстване, както и всички необходими документи се подават електронно на erasmusuft@gmail.com или в кабинет 113, I блок.

Повече информация и формулярите за кандидатстване са публикувани на интернет адрес: https://uft-plovdiv.bg.

[gdlr_widget_box background=“#192f59″ color=“#ffffff“ padding=“30px 45px“]

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

[gdlr_core_space height=“40px“]

Social Info

[gdlr_core_social_network facebook=“#url“ twitter=“#url“ linkedin=“#“ skype=“#“ instagram=“#“ google-plus=“#“ icon-color=“#3db166″]

[gdlr_core_space height=“40px“]

[gdlr_core_button button-text=“Student Resources“ button-link=“#“ button-link-target=“_self“ margin-right=“20px“ border-radius=“2px“ padding=“16px 27px 18px“ ]

[/gdlr_widget_box]

Translate »