Покана за ФС на Технически факултет

ПОКАНА

 

Уважаеми членове на ФС на Технически факултет, поканвате се да участвате в заседание на ФС на 19.10.2021 от 13,00 ч. в аудитория “Хоризонт”, бл. 2, при следния

Дневен ред :

  1. Приемане на протокол № 17
  1. Приемане на индивидуалните отчети на преподаватели
  2. Приемане на индивидуалните планове на преподаватели
  1. Удължаване на трудов договор
  2. Разни

 

Материалите по дневния ред са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в Деканския кабинет.

 

 

13.10.2021 г.                                                                                                                                           ДЕКАН:

гр. Пловдив                                                                                                                               /проф. д-р инж. В.Рашева/

Новини

ПОЗДРАВ НА РЕКТОРА ПО СЛУЧАЙ СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. ОТ 11,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. от 10,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
Ученически конкурс МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 2023
декември 7, 2022От
Център срещу продоволствената криза. Идеята на проф. Пламен Моллов
декември 7, 2022От

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Related Posts

Translate »