Покана за ФС на Технически факултет

ПОКАНА

 

Уважаеми членове на ФС на Технически факултет, поканвате се да участвате в заседание на ФС на 19.10.2021 от 13,00 ч. в аудитория “Хоризонт”, бл. 2, при следния

Дневен ред :

  1. Приемане на протокол № 17
  1. Приемане на индивидуалните отчети на преподаватели
  2. Приемане на индивидуалните планове на преподаватели
  1. Удължаване на трудов договор
  2. Разни

 

Материалите по дневния ред са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в Деканския кабинет.

 

 

13.10.2021 г.                                                                                                                                           ДЕКАН:

гр. Пловдив                                                                                                                               /проф. д-р инж. В.Рашева/

Новини

Проф. Пламен Моллов: OIV избра УХТ за партньор, дипломата отваря вратите по цял свят
ноември 30, 2021От
Храните на бъдещето и традиционните български храни
ноември 30, 2021От
Чл.-кор. Алберт Кръстанов е сред първите 2 процента на най-добрите учени в света
ноември 30, 2021От
УХТ СЕ ВКЛЮЧИ АКТИВНО В 13-ТО ИЗДАНИЕ НА „ДЕФИЛЕ НА МЛАДОТО ВИНО“
ноември 29, 2021От
Покана за ФС на Технологичен факултет
ноември 22, 2021От

Related Posts

Translate »