Покана за ФС на Технически факултет

ПОКАНА

 

Уважаеми членове на ФС на Технически факултет, поканвате се да участвате в заседание на ФС на 19.10.2021 от 13,00 ч. в аудитория “Хоризонт”, бл. 2, при следния

Дневен ред :

  1. Приемане на протокол № 17
  1. Приемане на индивидуалните отчети на преподаватели
  2. Приемане на индивидуалните планове на преподаватели
  1. Удължаване на трудов договор
  2. Разни

 

Материалите по дневния ред са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в Деканския кабинет.

 

 

13.10.2021 г.                                                                                                                                           ДЕКАН:

гр. Пловдив                                                                                                                               /проф. д-р инж. В.Рашева/

[gdlr_widget_box background=“#192f59″ color=“#ffffff“ padding=“30px 45px“]

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

[gdlr_core_space height=“40px“]

Social Info

[gdlr_core_social_network facebook=“#url“ twitter=“#url“ linkedin=“#“ skype=“#“ instagram=“#“ google-plus=“#“ icon-color=“#3db166″]

[gdlr_core_space height=“40px“]

[gdlr_core_button button-text=“Student Resources“ button-link=“#“ button-link-target=“_self“ margin-right=“20px“ border-radius=“2px“ padding=“16px 27px 18px“ ]

[/gdlr_widget_box]

Translate »