Съобщение във връзка с научната конференция

Уважаеми участници,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната организационният комитет на 68-та научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии – 2021″ взе решение конференцията да се проведен в изцяло on-line формат, в това число и постерната сесия.

За да вземете участие в пленарното заседание и за да имате достъп до постерната сесия, моля да изпратите писмо на следната електронна поща conference@uft-plovdiv.bg. Чрез секретариата на конференцията ще получите точни инструкции за регистрация и линк към платформата G Suite (Google meet), където ще се проведат пленарните заседания.

Молим участниците, заявили участие чрез постер, да изпратят до 12,00 часа на 21.10.2021 г. електронен вариант на своите постери на conference@uft-plovdiv.bg .

Крайната версия на програмата на научната конференция ще бъде публикувана на 21.10.2021 г. на интернет страницата на УХТ-Пловдив www.uft-plovdiv.bg.

Всички материали на конференцията – книжка с абстракти, програма, постери и други, ще бъдат достъпни за участниците в конференцията от 9,00 часа на 22.10.2021 г. чрез платформата G Suite (Google drive). Линк към директорията ще получите при своята регистрация.

Предвидените материали за регистрираните участниците в научната конференция (флашка, химикал, чанта, бележник и визитник) ще получите чрез организационния комитет на научната конференция след 25.10.2021 г.

От организационния комитет

 

Новини

Обява за кандидатстване за студентски мобилности по програма Еразъм+
март 24, 2023От
Покана за Aкадемичен съвет на 31.03.2023г. от 11:00ч. в аудитория „Хоризонт“, блок 2
март 24, 2023От
Покана за ФС на Технологичен факултет на 30.03.2023г.
март 24, 2023От
Покана за Общо събрание на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт (ДЕОФВС) на 31.03.2023 г. от 14.00ч. в зала 209, блок 2,
март 24, 2023От
Покана за ден на специалност „Технология на виното и пивото“, 06.04.2023г. 10:30ч. в аула 205, блок 1
март 24, 2023От

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Related Posts

Translate »