Съобщение във връзка с научната конференция

Уважаеми участници,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната организационният комитет на 68-та научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии – 2021″ взе решение конференцията да се проведен в изцяло on-line формат, в това число и постерната сесия.

За да вземете участие в пленарното заседание и за да имате достъп до постерната сесия, моля да изпратите писмо на следната електронна поща conference@uft-plovdiv.bg. Чрез секретариата на конференцията ще получите точни инструкции за регистрация и линк към платформата G Suite (Google meet), където ще се проведат пленарните заседания.

Молим участниците, заявили участие чрез постер, да изпратят до 12,00 часа на 21.10.2021 г. електронен вариант на своите постери на conference@uft-plovdiv.bg .

Крайната версия на програмата на научната конференция ще бъде публикувана на 21.10.2021 г. на интернет страницата на УХТ-Пловдив www.uft-plovdiv.bg.

Всички материали на конференцията – книжка с абстракти, програма, постери и други, ще бъдат достъпни за участниците в конференцията от 9,00 часа на 22.10.2021 г. чрез платформата G Suite (Google drive). Линк към директорията ще получите при своята регистрация.

Предвидените материали за регистрираните участниците в научната конференция (флашка, химикал, чанта, бележник и визитник) ще получите чрез организационния комитет на научната конференция след 25.10.2021 г.

От организационния комитет

 

[gdlr_widget_box background=“#192f59″ color=“#ffffff“ padding=“30px 45px“]

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

[gdlr_core_space height=“40px“]

Social Info

[gdlr_core_social_network facebook=“#url“ twitter=“#url“ linkedin=“#“ skype=“#“ instagram=“#“ google-plus=“#“ icon-color=“#3db166″]

[gdlr_core_space height=“40px“]

[gdlr_core_button button-text=“Student Resources“ button-link=“#“ button-link-target=“_self“ margin-right=“20px“ border-radius=“2px“ padding=“16px 27px 18px“ ]

[/gdlr_widget_box]

Translate »