Членове на ректорското ръководство на Тракийския университет бяха сред официалните гости на тържествената церемония по връчване на почетното звание “Доктор хонорис кауза” на УХТ

Членове на ректорското ръководство на Тракийския университет бяха сред официалните гости на тържествената церемония по връчване на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Университет по хранителни технологии – Пловдив на г-н Пау Рока – генерален директор на Международната организация по лозата и виното (OIV). Главният секретар на  ТрУ доц. д-р Ани Златева и зам. ректорът по научната и международната дейност проф. д-р Мирослав Карабалиев присъстваха на церемонията по покана на  проф. д-р Пламен Моллов ректор на УХТ-Пловдив и връчиха на г-н Рока поздравителни адреси от името на ректорското ръководство и академичната общност на Тракийския университет.

Г-н Рока разполага със задълбочените познания на относно състоянието и перспективите на лозаро-винарския сектор в Югоизточна Европа и въпросите свързани производството, потреблението, вноса и износа на грозде и на вино, изискванията на пазара, разходите за иновации и имидж на продукта и още много други важни за бранша теми.

Г-н Рока допринася за развитието на висшето образование в България и в частност за създаването на магистърската програма за обучение “Технология на виното и високоалкохолните напитки” в УХТ – Пловдив под егидата на OIV.  По този начин България става едва третата страна в света с университет, в който ще се подготвят кадри на най-високо ниво по тази програма, след Калифорнийския Дейвис (САЩ) и Университета в Монпелие (Франция). Новата специалност ще е със срок на обучение 2 години.

Специалността включва дисциплини от четири модула – лозарски, енологичен, законодателство, маркетинг, комуникации и качество и безопасност и опазване на околната среда. Те ще оформят познанията на студентите във всички аспекти на производството на вино.

Освен преподаватели от катедрата „Технология на виното и пивото“ в УХТ в Пловдив , се предвижда лекционните курсове да бъдат водени и от техни колеги от Германия, Франция, Италия и Испания, които имат експертиза в съответните области.

В продължение на съвместното сътрудничество между УХТ-Пловдив и OIV ще бъде създадено опитно лозаро-винарско стопанство, което ще се съсредоточи върху практически изследвания, създаване на информационен регистър и сертифициране на сортовете, които се се отглеждат традиционно в Югоизточна Европа и в страните в черноморския регион. По този начин се цели повишаване информираността и подобряване на маркетинговите подходи свързани с продажбата и разпространението на вината от региона.

Линк към статията: http://www.uni-sz.bg/blog/%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd/

Related Posts

Translate »