Учени от 7 държави с разработки на научна конференция на УХТ

Учени от Испания, Франция, Румъния, Беларус, Полша и Северна Македония взеха участие в 68-мата научна конференция  „Хранителна наука, техника и технологии – 2021“ на Университета по хранителни технологии. За първи път в своята история тя се проведе изцяло в онлайн формат този уикенд, съобщи членът на организационния комитет проф. д.н. Георги Костов, функционален декан по образователни програми и мобилност.

Чуждестранните гости се включиха с доклади и постери, като в рамките на двете пленарни сесии и постерните презентации бяха представени резултатите от 48 научни разработки.

Основен акцент на форума бе участието на екипа на проф. д-р Рафаел Паган от Университета на Сарагоса в Испания. Той изнесе пленарен доклад на тема „Микробна инактивация чрез нови технологии и комбинирани процеси“. Рафаел Паган е автор на 120 научни публикации, индексирани в Scopus, в областта на микробната инактивация. Неговата научна продукция е широко известна, като е цитирана над 5000 пъти (според Scopus).

Научната конференция бе подкрепена от проект „Укрепване на изследователските постижения и иновационния капацитет на УХТ- Пловдив чрез устойчиво развитие на индивидуално изработени хранителни системи с програмируеми свойства“, финансиран от Министерство на образованието и науката в рамките на национална програма „Европейски научни мрежи“. Проектът има за цел да увеличи общия научен потенциал, капацитета за технологичен трансфер и знания на УХТ на национално ниво и европейско ниво чрез т. нар. twinning стратегия с три водещи европейски научноизследователски организации – Университета на Сарагоса, Испания; Университет „Клод Бернар“ Лион, Франция, и Lyon Ingénierie Projets. Той има три специфични задачи, чиято цел е да повишат общото научно и технологично ниво на УХТ и да увеличат регионалния потенциал на университета като научен и образователен лидер в България и Европа.

В рамките на пленарна сесия бе представен и проектът “EIT Food RIS Consumer Engagement Labs”, финансиран EIT Food, иновационната общност в областта на храните към Европейският институт за иновации и технологии EIT, орган на ЕС, в рамките на програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

„EIT Food Consumer Engagement Labs“ дава възможност за провеждане на сесии с предварително подбрани групи потребители, избрани на база на специфични критерии, които се използват за разработването на нови типове хранителни продукти.

Организационният комитет на научната конференция спази традицията и  връчи виртуално удостоверенията на преподаватели, преминали успешна хабилитация през последната  година. През този период академична длъжност „Професор“ са заели петима преподаватели – Валентина Алексиева, Десислав Балев, Недялко Катранджиев, Петър Панайотов и Снежинка Константинова. 7 преподаватели са заели академичната длъжност „Доцент“ – Весела Шопска, Георги Тосков, Десислава Влахова-Вангелова, Михаела Иванова, Росица Денкова-Костова, Силвия Топлева и Юлиан Тумбарски. В академичната длъжност „Главен Асистент“ са повишени трима преподаватели – Ангел Данев, Ангел Личев и Милена Димитрова-Дичева.

 

 

Новини

ПОЗДРАВ НА РЕКТОРА ПО СЛУЧАЙ СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. ОТ 11,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. от 10,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
Ученически конкурс МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 2023
декември 7, 2022От
Център срещу продоволствената криза. Идеята на проф. Пламен Моллов
декември 7, 2022От

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Related Posts

Translate »