Day: 29 октомври 2021

УХТ сключи меморандум с Асоциацията на международните консултантски дружества по хранителни услуги в Италия

УХТ и Асоциацията на международните консултантски дружества по хранителни услуги в Италия – l’Associazione FCSI ITALIA Foodservice Consultants Society International – Italian Unit, сключиха рамково

Read More »